23948sdkhjf

TRAFIKVERKET

Fyra år längre och tre miljarder dyrare för Förbifarten

Nu släpper Trafikverket sin nya tidsplan för Förbifart Stockholm.

Upprop för sänkt hastighet

Ny kalkyl: Elvägar billig metod för fossilfrihet

Fiskarheden flyttar över till tåget

När Västerdalsbanan nu invigs öppnar det för att Fiskarheden kör trävaror, timmer och flis på järnväg.

Automatisk alkokontroll i Göteborg

Swecos uppdrag: Minska transporterna kring Ostlänkenbygget

Trafikverkets jätteprojekt att bygga höghastighetståget Ostlänken kan generera en miljon transporter. Den siffran ska nu minskas.

Örebro tar upp kampen om elväg

”Behåll dispenserna för BK4”

Flygplatser ska ersättas för flygskatten

Så ska samarbeten öka fyllnadsgraden i transporterna

Nu kan svenska lastbilar bli tio meter längre

Västlänken tar tåget

Trafikverket lämnade ett järnvägsspår för bygglogistiken till Västlänken. Nu levererar Green cargo stålspont motsvarande 370 lastbilar för Hercules grundläggning.

Sämre punktlighet för godstågen

När Trafikverket presenterar punktligheten för tågen under 2018 ser godstrafiken en stark försämring för 2018.

Trafikverket – så får vi ner farten på vägarna

Antalet trafikdödade har ökat med nästan 30 procent på ett år. Trafikverket satsar därför på fler mittseparerade vägar och nya krav i upphandlingarna.

De fick ekobonusen

Fem ansökningar hann komma in, två av dem fick godkänt. Nu delas miljonerna för överflyttning av gods till sjöfarten ut.

Nya tester med tyngre malmtåg

Mer gods med oförändrat antal tåg är målet med de tester som startar nu i december på Malmbanan mellan Kiruna och Narvik.

Ett steg närmare geofencing

Trafikverket presenterade i veckan en ny handlingsplan för hur geofencing ska införas i större skala i svenska städer.

Så ska de följa omställningen till fossilfria transporter

Myndigheterna har bestämt 31 indikatorer som verktyg för uppföljningen av 2030-arbetet. 

Bråttom att söka ekobonus

Trafikverket meddelar nu hur företag ska göra för att söka ekobonusen. Men man har bara några dagar på sig.

Eco-bonus får godkänt av EU

De får chans att testa elvägslösningar

Nytt konsortium vill bygga elväg i Västsverige 

Nu kan Västra Götalandsregionen bli först med ett elvägnät i större skala.

Karlshamn, Örebro eller Gävle kan få Sveriges nya elvägssystem

Trafikverket har presenterat sin rapport över en möjlig pilotverksamhet för elväg i större skala.

Utbyggnaden av Norrköpings hamn får klartecken

Vd:n: "Det är förstås glädjande att mark- och miljödomstolens granskning har ett positivt utfall"

Sänd till en kollega

0.093