23948sdkhjf

Ett steg närmare en tvärförbindelse

Huddinge kommun och Trafikverket har tecknat ett genomförandeavtal om Tvärförbindelse Södertörn.

I juni väntas regeringen besluta om genomförandet av Tvärförbindelse Södertörn, som ska koppla ihop väg 73 (Nynäsvägen) med väg 226, Huddingevägen, och väg E4/E20.

Huddinge kommun och Trafikverket tecknade i veckan ett genomförandeavtal som bland annat reglerar vägplanen, detaljplanerna och övriga åtgärder som berör tvärförbindelsen och de områden som omfattas av projektet.

.– Avtalet är ett viktigt steg mot att förverkliga Tvärförbindelsen och skapa en rimligare och säkrare trafiksituation, bättre boendemiljöer och utbyggd kollektivtrafik för Huddingeborna och alla andra som bor eller arbetar i södra Stockholm, säger Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande, i pressmeddelandet.

– Den nya förbindelsen ska skapa förutsättningar för säkra och effektiva resor och transporter för samtliga trafikslag. Vi stärker sambanden mellan regionala stadskärnor och ökar förutsättningar för regional utveckling. Dessutom minskar vi bilköerna för våra pendlare och den tunga trafiken genom bostadsområden försvinner, säger Camilla Broo, kommundirektör, i samma pressmeddelande.

Enligt pressmeddelandet är tanken att den nya tvärförbindelsen ska  bidra till regional utveckling genom att nya bostäder, arbetsplatser och ny service kan utvecklas på Södertörn.

Ett avtal om kompensationsåtgärder för intrång i naturreservat och påverkan på biotopskydd har också skrivits under, en överenskommelse som bland annat innebär att kommunen utför kompensationsåtgärder som finansieras av Trafikverket.

Trafikverkets plan är att börja bygga 2023. Tio år senare ska förbindelsen stå klar.  

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.11