23948sdkhjf

De laddar för Ostlänken

Två konsultföretag har fått uppdraget när projekteringen dras igång på en av Ostlänkens sträckor, bland annat ska förfrågningsunderlag för tre entreprenader tas fram.

Ostlänken är först ut i ett av Sveriges allra största infrastrukturprojekt någonsin – att bygga nya stambanor.

Länken ska knyta samman Linköping och Järna, det som ska byggas är en 16 mil lång dubbelspårig järnväg, i projektet ingår också godsbangårdar, anslutande banor med mera.  

Projektet genomförs i etapper, vissa delar påbörjades för flera år sedan, till exempel Kardonbanan och godsbangården i Norrköping.

Byggstart för de stora järnvägsuppdragen ligger dock ännu en bit in i framtiden -- Trafikverkets mål är att Ostlänken ska stå helt klar 2035.

Arbete pågår dock. Under det senaste året har flera samråd hållits och det har börjat röra på sig även när det gäller upphandling.

I mitten av januari berättade till exempel AFRY och Tyréns att de fått uppdraget att ta fram bygghandlingar för sträckan Gerstaberg – Långsjön i Södertälje, de ska också ta fram förfrågningsunderlag och se till att byggplatsen följs upp.

I uppdraget ingår bland annat att projektera en fly-over bro över befintlig stambana inklusive ramper, ny vägbro, rivning av befintlig bro, tillfälliga och permanenta järnvägsarbeten.

-- Det är ett spännande projekt med många teknikområden och specialistkompetenser involverade och det är fantastiskt att vara med och bygga framtidens transportinfrastruktur, säger Folke Sandberg, affärsområdeschef på Transportation på AFRY, i pressmeddelandet.

-- Gerstaberg är den första sträckan som nu tar klivet mot byggstart då vi ska ta fram förfrågningsunderlag för tre olika entreprenader. Vi är laddade och startklara, säger Camilla Engel, Affärschef Väg och järnväg öst på Tyréns, i samma pressmeddelande. 

Företagen räknar med att påbörja projekteringen i mars och i november 2023 ska det vara slutfört.

Fakta Ostlänken

 • Ostlänken planeras vara färdig för tågtrafik 2035
  Ostlänkens kostnadsbild uppgår till cirka 83 miljarder kronor (2017 års prisnivå) 
  Längden blir 16 mil
  Den passerar tre län och fem kommuner
  Fem nya resecentrum byggs i Vagnhärad, Nyköping, Skavsta, Norrköping och Linköping
  Alla korsningar för väg och järnväg blir planskilda
  25 procent ska gå på bro och i tunnel. Den längsta tunneln är cirka åtta kilometer

Källa: Trafikverket

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.11