23948sdkhjf

Regeringens satsningar inom transportområdet: Så fördelas pengarna

I regeringens budgetproposition för nästa år som rör transportområdet, föreslås flera satsningar på bland annat vägunderhåll, isbrytare och civilt försvar.

Vägunderhåll

Sedan tidigare står det klart att regeringen satsar 1 miljard kronor på vägunderhållet för att Trafikverket bland annat ska kunna genomföra beläggningsunderhåll, broreperation och trumbyten.

Isbrytare

I den nuvarande nationella planen har 3,5 miljarder kronors avsatts för att köpa in två nya isbrytare, och i budgetpropositionen för 2023 får Sjöfartsverket i uppgift att påbörja upphandlingsprocessen nästa år. I dagsläget har Sjöfartsverket totalt fem isbrytare, varav två är nästan 50 år gamla. Den första nya isbrytaren är planerade att sjösättas vintern 2026/27.

Gotlandstrafiken

Regeringen föreslår att 200 miljoner kronor ska gå till Gotlandstrafiken för ökade drivmedelskostnader under innevarande år. I budgetpropositionen för 2023 tillförs 50 miljoner kronor.

Civilt försvar och krisberedskap

Transportområdet tilldelas ytterligare totalt 700 miljoner kronor mellan åren 2023–2025 för att stärka det civila försvaret och krisberedskapen. Trafikverket får 7,5 miljoner kronor per år för ansvaret som sektorsansvarig myndighet.

Upphandling av flyg

Trafikverket kommer att inleda upphandling av flyglinjer till 11 regionala flygplatser där det inte finns förutsättningar för en kommersiell lösning. Under 2023 tillförs 10 miljoner kronor och mellan åren 2024-2025 60 miljoner kronor per år med anledning av detta.

Fler transportområden i budgetpropositionen för 2023

Beredskapsflygplatser

Regeringen föreslår en varaktig satsning på 60,5 miljoner kronor per år.

Obemannad luftfart

Ett nytt anslag förs upp på statens budget och tilldelas 8 miljoner kronor för 2022 och 30 miljoner kronor per år 2023–2027.

Regelgivning och tillsyn på transportområdet

Transportstyrelsens anslag utökas med 9,5 miljoner kronor årligen från 2023.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094