23948sdkhjf

Miljonregn över svenska infrastrukturprojekt

Trafikverket har ansökt om - och beviljats - 59 miljoner euro i EU-bidrag. Pengarna ska gå till stora infrastruktursatsningar.

Fyra Trafikverket-projekt får totalt 59 miljoner euro, motsvarande 606 miljoner kronor, i bidrag från EU-fonden CEF, fonden för ett sammanlänkat Europa. Störst medfinansiering får projektet där Trafikverket ska bygga ut järnvägen från två till fyra spår på sträckan mellan Flackarp och Arlöv.

Medfinansiering från CEF går till viktig infrastruktur och kan ges till såväl studier som genomförande av infrastrukturprojekt. Stödet från fonden är på mellan 10 och 50 procent av projektens totala budget.

Trafikverkets projekt som beviljats medfinansiering av EU-fonden CEF är:

  • Utbyggnad av järnvägen från två till fyra spår mellan Flackarp and Arlöv. Medfinansiering: 23 640 000 euro.
  • Ny linjesträckning för Ostkustbanan, en järnvägsutredning för 40 km dubbelspår mellan Gävle och Kringlan. Medfinansiering: 3 550 000 euro.
  • Västlänken, byggande av 560 meter järnvägstunnel (Kvarnberget) och 130 meter servicetunnel i Göteborg. Medfinansiering: 22 108 104 euro.
  • Installation av ERTMS fordonsutrustning i Sverige 2020-2023. Parter i projektet: Trafikverket (koordinerar bidragshanteringen), AB Transitio, Investment AB Bure, LKAB, MTR Express, Nordic Re-finance, region Stockholm, Tågåkeriet i Värmland AB, Västtrafik, Östgötatrafiken, Green Cargo. Medfinansiering: 9 300 000 euro.

– Utfallet av den senaste ansökningsomgången i CEF visar att Trafikverket har förmågan att få fram bidragsansökningar av hög kvalitet till projekt som EU är villiga att medfinansiera. Vi har lyckats få EU-bidrag både till större pågående byggprojekt och strategiska studier samt bidrag till ERTMS-projektet, säger Per Olof Lingwall, nationell koordinator för CEF på Trafikverket.

Enbart Trafikverksprojekt som finns med i den nationella infrastrukturplanen och redan är fullt finansierade kan ansöka om och bli beviljade medfinansiering från EU-fonden CEF. Stödet är öronmärkt för just det projekt som beviljats medfinansiering, pengarna kan alltså inte användas till andra projekt. Utlysningar inom ramen för CEF-fonden görs normalt årligen och omfattar alla trafikslag inklusive logistik, intelligenta transportsystem och alternativa drivmedel.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.079