23948sdkhjf

Nytt godsspår byggs i Åby

Som en förberedelse för Ostlänken har Sveriges största spårkryss byggts på södra stambanan vid Åby utanför Norrköping.

Ostlänken kommer att byggas med två nya spår vid sidan av den befintliga Södra stambanan. I Åby utanför Norrköping innebär dess dragning att befintliga industrispår som ansluter till hamnen i centrala Norrköping skulle skäras av. Därför byggs nu godsjärnvägen Kardonbanan som ersätter de tidigare industrispåren och går mellan Åby och Händelö. 

Kardonbanan planeras att tas i drift nästa år och kommer att ansluta till den befintliga Södra stambanan i Åby. Trafikverket har sett över spårkonfigurationen i Åby så att anslutningen mellan Södra stambanan och Kardonbanan blir optimal. Dels har man rivit ett antal gamla växlar, flyttat några växlar och anlagt nio nya växlar, varav fyra ingår i det nya spårkrysset.

Till detta kommer diverse spårarbeten och signalarbeten i växlar och flytt av tre signaler. Dessutom har befintliga kontaktledningsbryggor och deras placering setts över och ett antal nya kontaktledningsbryggor och ny kontaktledning har monterats.

Spårkrysset vid Åby är 118 meter långt och åtta meter brett. Det består av ett antal växlar som gör det möjligt för tåg att växla från ett spår till ett annat där spår korsar varandra.
– Spårkryss används för att få effektiv växling mellan flera spår. Det behövs för att trafiken mellan Södra stambanan och Kardonbanan ska flyta enkelt, förklarar Youseff Hassiby, projektledare på Trafikverket.
När spårkrysset skulle monteras hade entreprenören bara 54 timmar på sig, medan trafiken på södra stambanan var avstängd.
– Vid ett sådant trafikstopp finns inga marginaler. Varje minut som tiden överskrids kan innebära en minuts tågförsening som sedan kan leda till ytterligare förseningar på andra håll. Men entreprenören Scandinavia track group gjorde jobbet så att inga tågförseningar förekom, säger Youssef Hassib.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.156