23948sdkhjf

I kölvattnet av Freemantle Highway: Antalet fartygsbränder når rekordnivå

2022 sattes ett tråkigt rekord vad gäller det högsta antalet bränder ombord fartyg på ett decennium. Enligt en ny rapport ska orsaken finnas i felaktiga godsdeklarationer och utmaningar med litiumjonbatterier.

Bilderna av det brinnande fraktfartyget ’Fremantle Highway’ spreds över världen och bekräftade det som sjömän världen över fruktar: eld ombord.

Nu ser 2022 ut att sätta ett tråkigt rekord i det avseendet.

Totalt rapporterades 209 bränder under 2022, enligt en ny rapport från det globala försäkringsbolaget Allianz Group. Enligt företaget är det det högsta antalet bränder på tio år. Totalt gick åtta fartyg helt förlorade i bränder under 2022.

– Vi fortsätter att se bränder på både stora containerfartyg, biltransporter och ro/ro-fartyg. Fartygens storlek och design gör släckningsarbetet utmanande och när besättningen väl tvingas lämna fartyget blir räddningsarbetet både mer komplext och dyrt, säger Rahul Khanna, chef för Marine Risk Consulting på Allianz Commercial, som ligger bakom rapporten.

Ur ett forskningsperspektiv skulle vi vilja se en utveckling av fartyg som kan minska risken för bränder. Rahul Khanna, chef för Marine Risk Consulting på Allianz Commercial

Orsaken till branden på ’Fremantle Highway’ är ännu inte klarlagd, men fartygets ägare har uppgett för pressen att det kan ha varit en brand i en elbil som startade olyckan. Inledningsvis meddelades det att det fanns 25 elbilar ombord på ’Fremantle Highway’. Den siffran korrigerades senare till 498.

Gods och batterier

Och elbilsbatterier har tidigare och länge hängts ut för att utgöra en risk ombord. Så pass att det – enligt Allianz Group – finns rederier världen över som nu inte vill transportera elbilar eftersom de tycker att risken är för stor.

– Det pågår en debatt om behovet av att ha ro/ro-fartyg som är specialdesignade för transport av elbilar. Ur ett försäkringsperspektiv skulle vi vilja se en utveckling av fartyg som skulle kunna minska risken för bränder, säger Rahul Khanna.

Men man ska vara försiktig med att utropa elbilar och batterier som den enda orsaken till fartygsbränder.

Fartygens storlek och design gör släckningsarbetet utmanande och när besättningen väl tvingas lämna fartyget blir räddningsarbetet både mer komplext och dyrt. Rahul Khanna, chef för Marine Risk Consulting på Allianz Commercial, som ligger bakom rapporten.

Enligt rapporten från Allianz Group beror problemet främst på otillräcklig eller felaktig godsdeklaration. I runt 25 procent av de allvarliga, anmälda bränderna under 2022, ska orsaken finnas i att godset inte deklarerats korrekt i förhållande till uppgifter om till exempel kemikalier, batterier och kol.

Och den siffran kan vara ännu högre, menar flera experter enligt rapporten.

Men farligt gods är dyrare att hantera och därför finns det exempel på där företag har märkt sina varor felaktigt.

– Vi ser företag som försöker undvika extra utgifter genom att till exempel deklarera fyrverkerier som leksaker eller litiumjonbatterier som datordelar. Det är problematiskt eftersom det kan orsaka brand eller försvåra släckningsarbetet, säger Rahul Khanna.

Fartygens storlek gör också att bränderna kan sprida sig till större områden, och att släckningen snabbt kan bli svår eller i vissa fall helt omöjlig för besättningen i en situation där tiden är en avgörande faktor.

Vi tror att risken med elbilar och batterier kommer att minska övertid när biltillverkare, transportföretag och lagstiftning tar upp de aktuella frågorna. Under tiden måste man vidta sina försiktighetsåtgärder. Rahul Khanna, chef för Marine Risk Consulting på Allianz Commercial.

Fartygen har vuxit sig större med tiden – på 20 år har containerfartygens kapacitet fördubblats – och det gör det svårare att bygga och/eller inkorporera det nödvändiga brandskyddet ombord på de enorma fartygen.

Ny screening av godset

För att tillgodose detta har flera rederier tagit till sig ny teknik, där besättningen screenar varorna innan lastning för att se om innehållet stämmer överens med deklarationerna. Vissa rederier har till och med köpt och installerat åtgärder där brandsläckning i lastutrymmet är speciellt utformad för elbilar och litiumjonbatterier.

Litiumjonbatterier transporteras varje dag på ett ansvarsfullt sätt utan att orsaka problem, men risken för bränder uppstår om batterierna går sönder eller, som tidigare nämnts, förvaras felaktigt.

Men det är svårt, närmare omöjligt, att föreställa sig ett fullständigt stopp för leveransen av litiumjonbatterier, särskilt med EU-lagstiftningen för att stoppa försäljningen av diesel- och bensinbilar från 2035. Det betyder att sjöfarts- och transportbranschen snarare strävar mot att gör transporten av batterier säkrare än att förbjuda dem, heter det i rapporten.

Samtidigt är det viktigt att tänka på att batterierna i fråga inte nödvändigtvis tar eld oftare än annat gods – det är släckningsarbetet som är svårare, vilket gör att större skador kan uppstå eftersom att branden kan bryta ut igen flera timmar efter att branden troddes vara släckt.

Kunskap och handlingsplaner

Och just för att batterier och elbilar kräver den kunskapen, kräver det också att personalen utbildas för att hantera godset på rätt sätt, säger Rahul Khanna.

– Vi tror att risken med elbilar och batterier kommer att minska övertid då biltillverkare, transportföretag och lagstiftning tar itu med de aktuella problemen. Under tiden måste man ta sina försiktighetsåtgärder, säger Rahul Khanna.

– Batterierna bör endast vara uppladdade till 30 och 50 procent. Rederierna måste också be om korrekta testpapper från tillverkarna, så att man kan försäkra sig om att batterierna inte är trasiga, han säger.

– Slutligen kan man överväga att ge besättningen ombord rätt utbildning och utbildning i brandsläckning av den här typen av gods, så att de blir bättre på att upptäcka bränder i tid och sätta igång en handlingsplan, säger han.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078