23948sdkhjf

Artificiell intelligens vid järnvägsunderhåll

Pierre Dersin, som representerar Alstom digital and integrated systems, är styrelseledamot i AI factory railways, AIFR, vid Luleå tekniska universitet. Nu pågår forskning kring hur AI kan förändra järnvägsunderhållet.

Järnvägsindustrin vill minimera risker som påverkar punktlighet och tillgänglighet. Hantering av underhåll och drift i realtid är ett sätt att uppnå det målet. Att annat sätt är offlinesimulering.

- Med digitaliseringen ersätts fysiska, digitala insatser så mycket som möjligt med virtuella operationer som är beroende av programvara. Därför blir programvaran allt viktigare, därför är AIFR-iniativet mycket aktuellt, säger Pierre Dersin. 

Pierre är även adjungerad professor vid avdelningen för drift- och underhållsteknik vid samma universitet. Han anser att digitalisering är en viktig faktor för att kunna simulera hur olika delar av systemet interagerar med varandra och hur de används. 

- Ett mål är att kunna förutsäga vad som kan orsaka förseningar i järnvägstrafiken. Vi kan också analysera underhållsbehovet innan fel inträffar och organisera underhållsschemaläggningen därefter, säger han.

Enligt detta nya tankesätt viker traditionellt tidsbaserat eller körsträcksbaserat förebyggande underhåll för förutsägbart underhåll och fasta underhållsplaner kommer ersätta dynamisk underhållsplanering. 

Alstom är en viktig aktör inom järnvägsindustrin över hela världen, särskilt i Europa. När företaget förvärvade Bombardier transportation i januari förra året, blev Sverige ännu mer intressant för Alstom. 

– AIFR-projektet passar bra för oss. Just nu pågår arbetet med att dela data mellan de deltagande intressenterna, inklusive tågoperatörsföretag, tillgångsägare, infrastrukturförvaltare och originalutrustningstillverkare. Samtidigt pågår arbetet med att samla data så att AI-algoritmerna kan omvandla det till användbar information. De olika intressenterna i projektet behöver varandra, men samtidigt är det förståeligt att de är försiktiga med att dela data. Inom AIFR har det lösts med hjälp av  juridiska avtal. Aspekter på cybersäkerhet måste också hanteras. Det finns affärsmodeller i andra branscher som kan vara inspirationskällor, säger Pierre.

Projektet syftar också till att utvinna användbar information för alla deltagande aktörer utan att göra konfidentiella rådata tillgängliga. 

- Ett viktigt övervägande är att man oftast tenderar att titta på enskilda delar, till exempel ett tåg eller en tågdörr, medan den verkliga utmaningen är att hantera underhållet av en hel tågflotta eller annan utrustning. Olika delar kan ha likartade funktioner, men kan variera beroende på sammanhanget, berättar Pierre. 

Ett annat viktigt område är cybersäkerhet och dataintegritet. När data skickas till systemet eller delas med andra intressenter är det viktigt att det inte är möjligt att ändra information utan rätt tillstånd.

– Det finns andra fall som undersöks inom AIFR, som att använda servicetåg för att observera och övervaka spårens tillstånd för att upptäcka tidiga skador och försämringar innan de leder till säkerhets- eller driftsproblem. Frågan är då exakt vilka fysiska variabler vi ska övervaka, hur data ska bearbetas och hur optimala underhållsbeslut kan fattas på den grunden, säger Pierre.

Han tycker att AIFR-projektet är intressant och även innovativt för Alstom. Han menar att det kompletterar annan forskning och utveckling. 

– AIFR har gett nya perspektiv på våra pågående projekt. Det här är något vi kan dra nytta av. Jag ser fram emot att kunna dela ett så bra akademiskt arbete med branschen, avslutar Pierre.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.109