23948sdkhjf

Trelleborg har klarat krisen

Trelleborgs hamn rapporterar ökade flöden och tillförsikt kring framtiden.
Trelleborgs hamn har stått starka under pågående pandemi och ser tendenser av ökade godsvolymer. Hamnen fortsätter med sina investeringar och hamnutbyggnad enligt plan, allt för att kunna möta en ökad kapacitet, förbättrad intermodalitet och möjlighet för nästa generations RoRo-fartyg att kunna angöra hamnen.

– Vi är mycket tacksamma över att vår färjetrafik med 30 ankomster och avgångar dagligen, till Tyskland, Polen och Litauen, varit intakt och att vi lyckats stå väl rustade under denna tid som varit svår för många, säger Jörgen Nilsson, vd Trelleborgs hamn.

Inbromsningen på grund av corona kom snabbt och Trelleborgs hamn fick en nedgång i godsvolymerna. I april tappade hamnen 17 procent av frakterna och i maj tolv procent. I juni kom återhämtningen och volymerna var ungefär samma som 2019. I juli och augusti vände det och siffrorna visade på 4,5 procent upp jämfört med 2019.

– Trenden framöver är fortsatt positiv och vi tror att vi kommer att nå samma fraktvolym 2020 som 2019.

Trelleborgs hamn arbetar med olika åtgärder för att överföra trafik från väg till järnväg. Intermodal trafik, där man kombinerar järnväg, sjö och väg, är det mest hållbara transportsättet, och den intermodala järnvägstrafiken har ökat med 60 procent i år jämfört med 2019.

Trelleborgs hamns logistikcenters flöden har gått upp med 16 procent. Flera nya kunder har valt Trelleborg på grund av läget och det frekventa antalet ankomster och avgångar per dygn vilket medger kortare ledtider samt möjlighet att lagerlägga gods närmare slutkund.

– Trelleborgs hamn är en samhällsviktig funktion och en viktig aktör vad gäller varuförsörjningen i Sverige. Att logistikflödena fungerar här är viktigt för tusentals personer som jobbar i och med hamnen, indirekt eller direkt. Hamnens medarbetare, tillsammans med våra rederikunder, har visat fantastisk stolthet och vilja att hålla igång hamnen och Sverige under pågående pandemi, säger Jörgen Nilsson.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.312