23948sdkhjf

Goda tider för Göteborgs hamn

Volymerna fortsätter öka, tvärsemot tendensen i andra hamnar i världen.

Göteborgs hamns godsvolymer fortsätter öka. Under det första halvåret 2020 har hanteringen av containrar och energiprodukter i hamnen ökat med fyra respektive 22 procent.

– Tillsammans med våra terminaloperatörer har vi lyckats hålla hamnen öppen och fullt operativ genom hela året. Det har varit en viktig nyckel till att hamnen kunnat öka i flera segment och visa stark motståndskraft och robusthet i vår godshantering totalt sett så här långt genom coronapandemin, säger Elvir Dzanic, vd för Göteborgs hamn.

Containervolymerna ökade med fyra procent till 401 000 TEU under perioden januari-juni i Göteborgs hamn. Detta samtidigt som andra hamnar runt om i världen visar minusresultat: under perioden sjönk volymerna med fyra procent i de tio största containerhamnarna i världen.

Trots pandemin har Göteborgs hamns containerterminal haft full aktivitet och inga anlöp av de stora mainlinerfartygen som står för den viktiga direkttrafiken mellan Göteborg och Asien, haar ställts in. Dessutom har frekvensen i feedertrafiken bibehållits, samtidigt som feederfartygen ökat i storlek under perioden.

Den goda trenden för containergods till och från hamnen på järnväg fortsätter också att peka uppåt. Volymerna har ökat med två procent från höga nivåer under årets första halvår.

– Sammantaget gör det att containersegmentet varit väldigt motståndskraftigt och trenden under året är att Göteborgs hamn fortsätter ta marknadsandelar, säger Elvir Dzanic.

Hanteringen av energiprodukter ökade med 22 procent till 11,8 miljoner ton under januari-juni. De höga volymerna förklaras delvis av turbulensen på världsmarknaden och det låga oljepriset till följd av pandemin, som i sin tur leder till att mer olja lagras i hamnen.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.095