23948sdkhjf

Arla bygger efterfrågan på biogas

Biogas producerad av kogödsel från Arlagårdar sluter mjölkens kretslopp.

Arla har inlett ett skifte till biogasdrift av alla lastbilar och börjar med fyra nya biogasbilar, drivna med gas producerad av gödsel från Arlagårdarna. 

Biogas producerad från kogödsel sluter kretsloppet på mjölkgårdarna, samt ökar efterfrågan på biogas och skapar förutsättningar för de investeringar som krävs på gårdarna. Kogödsel som rötas till biogas blir en intäktskälla för bonden. Biomassan som bönderna får tillbaka efter biogasproduktionen kan dessutom användas till gödning som är mer näringseffektiv än kogödseln och luktar mycket mindre.

– Biogas producerat från kogödsel minskar klimatbelastningen från gårdarna och är ett fantastiskt fossilfritt drivmedel för lastbilar, bussar och industrin, säger Jonas Carlgren, mjölkbonde och styrelseledamot i Arla.

Gödsel från arlaägarnas gårdar motsvarar cirka 54 miljoner liter diesel. 

Målet är att 30 procent av Arlas mjölktankbilar ska köra på biogas om tre till fem år. Det betyder cirka 650 000 mil per år med förnybart cirkulärt bränsle – 30 procent av den totala biogasförbrukningen i Sverige.

Och Arla är bara ett företag. År 2030 ska hela Sverige nå en fossiloberoende fordonsflotta. Det betyder att enorma mängder fossilfria drivmedel måste produceras – och det snart. För att omställningen ska bli möjlig måste det finnas tillgång till biogas till konkurrensmässigt pris över Sverige, vilket är beroende av politiska beslut och investeringar inom infrastruktur och produktion.

– För att biogasproduktionen ska bli en revolution krävs investeringar av bönderna för att producera biogas, men även att det finns efterfrågan. När vi nu tar lastbilarna i drift innebär det att vi bygger efterfrågan på biogas, säger Patrik Hansson, vd Arla Sverige.

Genom att biogasanläggningarna ligger i närheten av gårdar och mindre samhällen runt om i landet blir slutresultatet ett lokalproducerat fossilfritt drivmedel som kan användas i stället för att importera bensin, diesel eller andra fossila drivmedel. För att få upp en större volym och dela på investeringar går bönder nu samman och driver biogasanläggningar.

– Regeringen aviserade i veckan gröna kreditgarantier där staten går in och tar en stor del av risken vid miljö- och klimatinvesteringar där biogasproduktion är ett av dess områden. Vi tror att det är precis rätt väg att gå. Det behövs långsiktiga finansieringsmöjligheter för bönderna och en riskfördelning i samhället, säger Jonas Carlgren och fortsätter:
– I princip måste Sverige få fram lika mycket fossilfri energi som den svenska vattenkraften producerar idag. Biogasproduktion från lantbruket kan bli en viktig del av lösningen. Bönder som investerar i biogasproduktionen deltar i omställningen av Sverige till ett fossiloberoende land.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.11