23948sdkhjf

Gävle – Sundsvall på under en timme

Trafikverket har utrett i vilken ordning järnvägen mellan Gävle och Kramfors bör byggas ut.

Bygget av ny järnväg Gävle–Kramfors pågår nu och Trafikverket har utrett i vilken ordning etapperna bör byggas för att ge största möjliga effekt så snabbt som möjligt.

Målet är bland annat att få ner restiden mellan Gävle och Sundsvall till mindre än en timme, jämfört med dagens dryga två timmar, och syftet är att person- och godstransporterna ska fungera hållbart och effektivt.

Sträckan Gävle–Sundsvall–Härnösand–Västeraspby (norr om Kramfors) har delats in i sex etapper, där man enligt Trafikverket bör börja bygga sträckan Hudiksvall–Sundsvall. Den bedöms vara den etapp som ger den bästa effekten för hela stråket. 

– Vi har tittat på dagens trafik, framtida prognoser och tidigare utredningar. Vi har gått igenom hela sträckan station för station, undersökt behovet av nya stationer, plattformar, dubbelspår, befintliga spårlängder, lutningsförhållanden och identifierat "flaskhalsar”, säger Hans-Olov Åström, senior utredningsledare på Trafikverket.

– Bäst kapacitetsförbättring får vi genom att prioritera utbyggnad av sträckan Hudiksvall–Sundsvall till dubbelspår, eftersom den sträckan har det största kapacitetsproblemet och den lägsta medelhastigheten, och utbyggnaden ger därför möjlighet till stora tidsvinster. Därefter föreslår vi att gå vidare med sträckan Timrå–Härnösand, som bland annat möjliggör kortare restider, ökad kapacitet och transporter med tyngre godståg genom bättre lutningsförhållanden.

Det är tidigt i processen och förslaget ska utredas vidare. Nu går det ut på remiss och regeringen tar sedan beslut om olika sträckor som Trafikverket får i uppdrag att bygga.  

Sträckan Gävle – Sundsvall har stor betydelse för gods- och persontrafik längs kusten. I dag finns här bara en enkelspårig bana med omfattande trafik som skapar stora och växande kapacitetsproblem. Det går sakta längs långa partier vilket medför långa restider och risk för kraftiga förseningar.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.171