23948sdkhjf

Dubbelspåret blev klart – 18 månader före plan

Totalentreprenad och nya arbetssätt gjorde dubbelspårsprojektet mycket mer effektivt.

Den cirka fem mil långa järnvägssträckan från Hallsberg och söderut till Degerön är en del av godsstråket genom Bergslagen. Sträckan har varit en flaskhals och byggs därför ut till dubbelspår. Hela sträckan ska vara klar 2028.
Sträckan Stenkumla-Dunsjö är en 13 kilometer lång deletapp i projektet. Förutom dubbelspår längs sträckan har det byggts sju broar, nio kilometer väg och åtgärder för att minska buller. I samband med utbyggnaden drogs spåret om i en rakare linje på vissa sträckor.

Tillsammans lyckades Trafikverket och entreprenören Skanska färdigställa entreprenaden 18 månader tidigare än beräknat.
– Skanskas framdrift var snabbare än vad vi räknat med och vad vi är vana vid. Från deras sida fanns tydlig styrning som innebar snabbare byggnation och ökad vinst. Projektet kännetecknades av god samverkan, vilket också påverkade effektiviteten, säger Linda Lingdell, projektledare på Trafikverket.
Utbyggnaden till dubbelspår mellan Stenkumla och Dunsjö var en av de första totalentreprenaderna på järnväg som Trafikverket beställt. Det bidrog till att projektet kunde slutföras tidigare än beräknat. En fördel med totalentreprenad är enligt Linda Lingdell tidsvinsten som uppstår när man inte behöver göra ytterligare en upphandling.
– För entreprenören är det positivt att vara med från ett tidigt skede, och att få ta helhetsansvar, från projektering till färdig produkt. Det blir större fokus på att bygga snabbt och till låg kostnad.

Ett exempel på nytänkande som bidrog till det tidigare färdigställandet är hanteringen av makadam. Traditionellt när man bygger järnväg läggs spåret först och därefter kör ett makadamtåg längs spåret och fyller ut med makadam.
– Den här gången tänkte vi annorlunda och lade ut makadam innan spåren byggdes. Det blev både billigare och effektivare, berättar Linda Lingdell.
Varje sommar stängdes tågtrafiken av under fem veckor. Dessa avstängningar utnyttjades effektivt genom att arbetet då pågick dygnet runt. Övrig tid passerade tågen byggplatsen på det existerande spåret.
– Hastigheten på intilliggande spår var nedsatt till 70 kilometer i timmen. Det fanns tydliga skyddsanordningar för att visa var gränsen gick för skyddszon och för trafikerat spår.

Inför projektet byggdes dammar för att fördröja dagvattnet från bygget och filtrera bort eventuell grumling innan vattnet rann ut i de omgivande vattendragen. Dammarna har lämnats kvar för att kunna ta hand om utsläpp vid en eventuell olycka. Dessutom är de bra för djurlivet i anslutning till järnvägen. Tanken var att kompensera för de ingrepp i ekosystemet som projektet innebär.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.103