23948sdkhjf

Ingen större coronapåverkan i hamnarna

De hamnar som sysslar med godstrafik är hittills inte så hårt drabbade av coronaviruset, visar Transportnets genomgång.

Läget i Gävle hamn: 
Godshanteringen på containerterminalen har de senaste veckorna gått ner något men man kan inte konstatera om det beror på corona-effekter eller en nedåtgående konjunktur. Man vet att Kinas industriproduktion gick ner kraftigt en tid som en följd av coronautbrotten och att det nu börjar återgå till det normala igen.

– Med ett antal veckors eftersläpning kommer detta att påverka Gävle hamn, men man vet inte exakt när - om det är det vi har sett en svag nedgång av eller om det faktiskt är konjunktur och att påverkan från viruset fortfarande är att vänta, säger Fredrik Svanbom, vd Gävle Hamn, i ett pressmeddelande.

– Vetskapen att Kina börjar återgå till normal produktion känns som en lättnad. Nedgången innebar, förutom minskning av import, underskott på tomma containrar som är nödvändiga för exportindustrin.
 De som drabbas hårdast just nu är de som arbetar med persontransporter, till exempel kryssningsfartyg och den typen av transporter har vi inte i Gävle hamn, fortsätter Fredrik Svanbom.

Norrköpings hamn säger följande i sitt pressmeddelande:
– I nuläget är vi fullt operationella, och har inga störningar relaterade till coronasituationen. Planeringen av verksamheten och anlöpande trafik fortlöper enligt plan, vi har inte upplevt några större avvikelser i trafik och volymer.

Läget i Göteborgs hamn:
 Vi gör allt vi kan för att säkerställa att godsnavet förblir öppet för fortsatt import och export via Skandinaviens största hamn. Tack vare de åtgärder som vidtagits och det stora jobb som görs av alla runt om i hamnen kan jag konstatera att verksamheten fortsätter att fungera utan större störningar i godsgenomströmningen, säger Elvir Dzanic, vd på Göteborgs hamn.
 Vi räknar med ett visst volymbortfall med tanke på den breda samhällspåverkan viruset har. Samtidigt ser vi också en tillströmning av gods som flyttas från mindre hamnar till oss, som är ett större godsnav. Men ännu är det är för tidigt att summera effekterna, säger Elvir Dzanic.

Trelleborgs hamn säger följande:
– Allt arbete som är kopplat till ett färjeanlöp och servicen till våra kunder fungerar precis som vanligt. Trelleborgs Hamn, med färjeförbindelser till Tyskland, Polen och Litauen, hanterar en stor del av svensk export och import och det är otroligt viktigt att hålla igång godstrafiken. Som Skandinaviens största RoRo-hamn, med 30 ankomster och avgångar varje dygn, gör vi allt som står i vår makt för att upprätthålla godsflödena in och ut ur landet tillsammans med våra rederikunder. Just nu ser vi ingen avmattning i godstrafiken och vi är förberedda på större volymer.

Stockholms hamnar sänker, som meddelades i går, hamnavgiften, för att underlätta för sjöfarten att bedriva trafik. 

Helsingborgs hamn meddelar att allt arbete som är kopplat till ett fartygsanlöp och servicen till kunderna fungerar som vanligt. 
– Helsingborgs hamn hanterar en stor del av svensk export och import och i dagar som dessa gör vi allt vad vi kan för att upprätthålla godsflödena in och ut ur landet tillsammans med våra kunder. Med löpande kontinuitetsplanering står vi rustade för att hanterade godsflöden som planerat och mer därtill.

Copenhagen Malmö port skriver på sin webbplats att de gör allt de kan för att minska virusets påverkan på godstrafiken och att läget just nu är under kontroll, med normal verksamhet.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.156