23948sdkhjf

"Vattenvägarna är en outnyttjad potential"

Trafikverket har inbjudit till dialog för att få reda på vad som krävs för att flytta över mer gods till sjöfarten. I dag diskuteras sjöfarten i Stockholm.

Stockholms Hamnar och Region Stockholm välkomnar i dag Trafikverkets samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart, Pia Berglund, till en diskussion om sjöfartens framtid.

 Nio av tio varor kommer till Sverige sjövägen och de flesta av dessa varor ska till Stockholm och Mälardalsregionen. I det perspektivet är det också intressant att lyfta näringslivets syn på sjöfarten och nya potentiella distributionsvägar för näringslivet med inrikes sjöfart och närsjöfart.

Trafikverket har därför initierat en dialog för att få fram vad som är viktigt för regionerna i sjöfartsrelaterade frågor och vilka åtgärder som krävs för att flytta över mer gods till sjöfarten. Stockholm stad, Sjöfartsverket och näringslivet är inbjudna.

 – Här kan vi påverka hur staten arbetar med sjöfartsrelaterade åtgärder och komma med önskemål om prioriteringar för att flytta gods från väg till sjö. När vi öppnar Stockholm Norvik hamn i maj ger det en unik möjlighet att skapa en inlandssjöfart med pråmar som effektiviserar transporterna i Stockholmsregionen, säger Fredrik Lindstål (C), ordförande Stockholms hamn.

Pia Berglund har i uppdrag att främja en väl fungerande och effektiv inrikes sjöfart och närsjöfart samt att förbättra förutsättningarna för överflyttning av godstransporter från väg.

 – Stockholm är redan i dag en betydande hamnstad både för gods och passagerare och vi ser ett ökat intresse för att nyttja vattnet såväl inne i Stockholm som på Mälaren vilket ligger helt i linje med regeringens ambitioner. Att nyttja sjöfarten för transporter är en viktig del för att nå Sveriges klimatmål samt en lösning på de trängselproblem vi ser på våra vägar, säger hon.

Gods- och varutransporter är livsviktiga för Stockholmsregionen, men de bidrar också till utsläpp, klimatpåverkan och trängsel som skulle kunna minskas med miljöeffektiva sjötransporter.

 – Stockholmsregionens vattenvägar är en outnyttjad potential. Med rätt bränslen kan sjöfarten spela en central roll i regionens klimatomställning och effektivisera våra transporter utan att bidra till den stora trängseln i vägnätet, säger Gustav Hemming (C), regionråd med ansvar för samhällsplanering och sjötrafik.

 

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094