23948sdkhjf

Fossilfrihet – här är APM:s klimatlöfte inför 2020

Containerterminalen i Göteborg siktar på att bli fossilfri redan nästa år.

APM presenterar nu sin nya klimatstrategi, som är en del av Göteborgs hamns klimatmål att minska sina koldioxidutsläpp med 70 procent till 2030. 

Redan nästa år siktar APM Terminals på att bli fossilfria genom att driva kranar och portar på förnybar el och värma byggnaderna med biogas. Containerhanteringen, som de 40 grensletruckarna kommer också att drivas med HVO100. 

Göteborgs hamn har sedan lång tid arbetat med miljöfrågorna. I snart 20 år har man haft elanslutning för fartygen som lägger till vid kajerna och sedan sex år ger man rabatter till fartyg som har bra miljöprestanda. Företaget Göteborgs hamn har varit klimatneutralt sedan 2015. 

– Transportköparna ställer allt högre krav på ett offensivt, konkret och mätbart miljö- och klimatarbete och där har vi en konkurrensfördel gentemot andra hamnar. Jämte ökad digitalisering och tillväxt ser vi just miljö- och klimatarbete som avgörande faktorer för att vi ska kunna uppnå vår vision att bli världens mest konkurrenskraftiga hamn, säger Göteborgs hamns vd Elvir Dzanic i ett pressmeddelande. 

Hamnens nya miljömål, med en koldioxidreducering med 70 procent innan 2030 gäller inte bara hamnområdet, utan alla hamnrelaterade verksamheter, från Vinga till 031-områdets landgräns. 

– Detta är unikt. Det finns ingen annan hamn i världen som har ett såhär skarpt miljömål. Samtidigt blir det svårt att klara av det om vi inte har med oss de stora aktörerna i och kring hamnen. Vi är därför väldigt glada över de satsningar som APM Terminals Gothenburg startar igång, säger Elvir Dzanic. 

APM Terminals Gothenburg har nu satt upp ett mål om att fördubbla antalet godstransporter på järnväg till och från containerterminalen. Tidigare har man ökat sin kapacitet för tåg och moderniserat hanteringen. Göteborgs hamn har också investerat en halv miljard kronor i Railport Scandinavia, som är det järnvägskoncept som gett dubbelspår på Hamnbanan och två omlastningsterminaler med Arken kombiterminal och den kommande Sveaterminalen.  

– Järnvägskonceptet Railport Scandinavia erbjuder stor kapacitet och hög frekvens, samtidigt som det är ett bra miljöval. De investeringar vi och APM Terminals Gothenburg gjort på järnvägssidan tillsammans har också gjort järnvägsalternativet än mer attraktivt. Hittills i år har vi en tillväxt på hela 20 procent på järnvägsvolymerna, säger Claes Sundmark, chef för Sales and marketing på Göteborgs hamn. 

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.125