23948sdkhjf

EU vill ge intermodala transporter en konkurrensfördel

EU-kommissionen kräver att medlemsländerna genomför åtgärder som kan göra intermodala transporter mer fördelaktiga.

I klimatets namn måste mer gods flyttas från lastbilar till tåg eller fartyg.

Det är därför nödvändigt att stärka godstransporternas konkurrenskraft där lastbilen kombineras med mer hållbara transportmedel – så kallade intermodala transporter.

Det tycker åtminstone EU-kommissionen som föreslår att ett nytt direktiv införs för att göra intermodala transporter mer lönsamma för transportsektorn.

– Vägtransporter är centrala för EU:s ekonomi, men i takt med att efterfrågan ökar är det nödvändigt att hålla koldioxidutsläppen under kontroll, säger transportkommissionär Adina Vălean i ett pressmeddelande från kommissionen.

– Med vårt förslag kommer lastbilar även fortsättningsvis att ha en roll i transportsektorn, men genom att kombinera dem med andra, mer hållbara transportformer som flodpråmar, kortare sjötransporter eller godståg kommer att minska de externa kostnaderna för transporter och optimera användningen av våra transportnät till nytta för medborgarna och vår ekonomi.

Direktivet tar särskilt sikte på intermodala transporter, där huvuddelen av godset transporteras med andra transportmedel än lastbilar. Kommissionen kallar dessa transporter för kombinerade transporter och de räknar särskilt rutter där lastbilar bara spelar en roll när godset ska transporteras till och från tåg- och hamnterminalerna.

I dagsläget finns det inte så många planer på konkreta åtgärder för att stärka intermodala transporter.

EU-direktiv fungerar generellt på ett sådant sätt som gör att det i hög grad är upp till de enskilda medlemsländerna att förbereda åtgärderna. Direktiven bör därför mer ses som ett ramverk där ett antal övergripande mål sätts upp som medlemsländerna ska följa med de medel som de anser vara lämpligast.

Medlemsländerna är alltså helt enkelt skyldiga att anta politik som främjar intermodala transporter, men måste själva ta reda på hur en sådan politik ska se ut.

Kommissionen skärper dock kraven ytterligare i förhållande till de så kallade kombinerade transporterna. Här ska medlemsländerna se till att priset på kombinerade transporter sjunker med tio procent under loppet av sju år. Men hur det ska efterlevas är fortfarande upp till de enskilda länderna.

Förslaget till det nya direktivet innehåller dock ett enda konkret förslag.

EU-kommissionen vill undanta lastbilar som ingår i kombinerade transporter från EU:s helg-, semester- och nattkörningsförbud.

Det ska göras för att säkerställa bättre möjlighet att anpassa de korta vägtransporterna till tåg- och fartygsavgångar.

I dagsläget är direktivet endast ett förslag från EU-kommissionen. Innan det kan förverkligas måste det behandlas av både EU-parlamentet och ministerrådet. Därför kan det slutgiltiga direktivet mycket väl ändras innan det antas.

Oavsett hur det slutliga direktivet kommer att se ut, är det värt att notera att det inte kommer att stå ensamt.

EU-kommissionen håller på att utarbeta en rad förslag och lagändringar, som var och en kan gynna intermodala transporter.

Till exempel arbetar kommissionen med det så kallade vikt- och dimensionsdirektivet, där det bland annat planeras att lastbilar som är inblandade i intermodala transporter ska få bära extra vikt.

Samtidigt finns ett direktiv på gång som kommer att gynna järnvägstransporterna i unionen. Här hoppas utredningen förbättra ramarna för den del av intermodala transporter som sker på järnvägen.

Dessutom kommer TEN-T-förordningen, som för närvarande diskuteras i Europaparlamentet och ministerrådet, också att vara relevant för intermodala och kombinerade transporter. Förordningen måste säkerställa utvecklingen av den infrastruktur och de terminaler som är nödvändiga för att lasta om godset från ett transportmedel till ett annat.

Liksom för direktiv för intermodala transporter är både vikt- och dimensionsdirektivet, TEN-T-förordningen och järnvägsdirektivet fortfarande under förhandling i de olika EU-institutionerna. Det finns alltså inget som är säkert i förhållande till det framtida ramverket för intermodala transporter.

Kommentera en artikel (1)
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094