23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.

SSAB mot branschledande lönsamhet

| Medlemsnyhet | Företag SSAB Emea AB

SSAB kapitalmarknadsdag i Stockholm - SSABs ambition är att vara ett av de mest lönsamma stålföretagen globalt

Ambition är att vara ett av de mest lönsamma stålföretagen globalt genom att utveckla sina unika produkt- och serviceerbjudanden inom höghållfasta stål och genom att förbättra verksamheten avseende tillverkning, distribution och försäljning av högkvalitativt stål på hemmamarknaderna i Norden och USA. Genom kombinationen med det finska stålbolaget Rautaruukki ska SSAB inom en treårsperiod realisera synergier som årligen minskar kostnadsbasen med 1,4 miljarder kronor. I tillägg till kostnadssynergierna räknar SSAB med att minska rörelsekapitalet med cirka 500 miljoner kronor och att investeringar motsvarande 1,4 miljarder kronor kan undvikas.

− Vi har goda möjligheter att återta vår position som ett av de mest lönsamma stålbolagen jämfört med relevanta konkurrenter. Vi har en unik global position inom höghållfasta stål, ett område där det finns goda framtida tillväxtmöjligheter. Vi är marknadsledande inom grovplåt i Nordamerika, en attraktiv och växande marknad och vi har en tydlig plan för att stärka lönsamheten i vår europeiska verksamhet. Genom samgåendet med Rautaruukki kommer vi att strukturellt minska kostnadsbasen med 1,4 miljarder kronor årligen. Det nya SSAB får ytterligare kraft att växa inom höghållfasta stål globalt och att stärka erbjudandet på hemmamarknaderna, säger Martin Lindqvist, VD och koncernchef.

SSAB ska minska kostnadsbasen med 1,4 miljarder kronor
Den 29 juli 2014 slutfördes samgåendet med Rautaruukki och sedan den
1 september är den nya organisationen med fem nya divisioner på plats: SSAB Special Steels, SSAB Europe, SSAB Americas, Tibnor samt Ruukki Construction. I appendix finns kvartalsvisa proformasiffror för koncernen och respektive division från 2013 och framåt. Målsättningen är att SSAB ska minska kostnadsbasen med 1,4 miljarder kronor på helårsbasis, där full effekt i årstakt uppnås i mitten av 2017. Under 2015 räknar SSAB med att uppnå cirka 350 miljoner kronor i synergier, 2016 cirka 800 miljoner kronor, 2017 cirka 1 200 miljoner kronor och 2018 cirka 1 400 miljoner kronor. I ett starkare marknadsläge kan värdet av synergierna komma att minskas, men under alla marknadsförhållanden ska minst 1 miljard kronor årligen kunna realiseras.

Förutom kostnadssynergier kan SSAB undvika ett antal investeringar kommande år, både underhållsinvesteringar och strategiska investeringar. Totalt motsvarar detta ett värde på 1,4 miljarder kronor. Genom kombinationen räknar SSAB också med att binda mindre rörelsekapital, främst genom lägre lagernivåer. Totalt beräknas minskningen i rörelsekapital leda till att kassaflödet stärks med 500 miljoner kronor, varav cirka hälften kommer att frigöras under 2015.

Engångskostnader som är direkt kopplade till transaktionens genomförande och som kommer att belasta resultatet i tredje kvartalet uppgår till cirka 325 miljoner kronor. Dessa kostnader består främst av transaktionsskatt, kostnader för rådgivare samt finansieringskostnader. Vidare uppskattar SSAB att det kommer att krävas omstruktureringskostnader om cirka 550 miljoner kronor för att uppnå synergierna. Av dessa kostnader är cirka 400 miljoner kronor kassaflödespåverkade och resterande 150 miljoner kronor är icke kassaflödespåverkande möjliga nedskrivningar. Omstrukturerings-kostnaderna kommer att belasta resultatet i takt med att åtgärderna fastställs.

Balansomslutningen i det nya bolaget uppgår till totalt 89 miljarder kronor och nettoskuldsättningsgraden till 51 procent per den 30 juni 2014. I appendix finns balansräkningen pro forma per den 30 juni 2014.

SSAB äger i dagsläget 95,1 procent av aktierna i Rautaruukki Corporation. Resterande del kommer att tvångsinlösas och processen med att lösa in aktierna har inletts. Från och med den 1 augusti 2014 konsolideras Rautaruukki fullt ut i SSABs resultat.

Väl positionerad för att återta branschledande lönsamhet och tillväxt
Marknaden för stålindustrin har under de senaste åren varit utmanande. Det finns några faktorer som, från en låg nivå, pekar på en möjlig förbättring kommande år. Därtill finns underliggande drivkrafter i marknaden, t.ex. energieffektivitet och viktminskning, som leder till ökad efterfrågan av höghållfasta stål.

Det nya SSAB får stora fördelar genom kostnadssynergier och genom möjligheter till merförsäljning med ett starkare erbjudande och större resurser för applikationsutveckling.

Långsiktigt finns flera möjligheter att fortsätta att utveckla det nya företaget, t.ex. genom att öka närvaron på tillväxtmarknader, expandera serviceerbjudandet och eftermarknadsverksamheten samt att öka kapaciteten i USA.

SSAB ser goda möjligheter att förbättra lönsamheten och vara ett av de mest lönsamma stålbolagen jämfört med relevanta konkurrenter, mätt utifrån EBITDA-marginal.

Foto: Copyright Notice - Fotograf Mikael Bodner


Skriv din kommentar
Inläggen nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.

Medlemsnyhet

Företag
SSAB Emea AB

Box 70
101 21 Stockholm
Sverige
SSAB Emea AB

Sänd till en kollega

0.063