23948sdkhjf

Utmanande år för Postnord

Året som gått för Postnord har påverkats av minskad omsättning och fallande paketvolymer.

I det fjärde kvartalet minskade Postnords paketvolymer med – 4 procent samtidigt som brevvolymerna minskade med – 13 procent. Det framgår av paket- och logistikföretagets bokslutskommuniké.

Omsättningen under årets sista kvartal landade därmed på 10 947 miljoner och rörelseresultatet uppgick till – 20 miljoner kronor. För helåret 2022 landade rörelseresultatet på 357 miljoner.

I bokslutskommuniké beskriver Postnords koncernchef utmaningarna under gånga året som ”extraordinära”.

– Vår verksamhet är cyklisk och följer i stora drag konjunkturutvecklingen. 2022 har präglats av extraordinära utmaningar. Ekonomisk osäkerhet till följd av kriget i Ukraina och hög inflation har lett till högre räntor och därmed minskad köpkraft hos konsumenterna. Vi fortsätter det arbete som har pågått under hela 2022, som inkluderar justeringar i vår kapacitet och vårt terminalnätverk samt avveckling av olönsamma delar av vårt erbjudande, säger Annemarie Gardshol, koncernchef och vd för Postnords, i rapporten och fortsätter:

– Vi har agerat kraftfullt med prisjusteringar på våra produkter och med drivmedelstillägg på transporter. Vår verksamhet präglas av höga fasta kostnader, vilket gör det utmanande att snabbt anpassa kapaciteten efter volymutvecklingen. Arbetet med att ställa om till en mer flexibel modell är ett prioriterat område som också tar tid. I vår svenska verksamhet lanserar vi en ny affärsorienterad, mer kostnadseffektiv och plattare organisationsstruktur.

Under 2022 drog Postnord ned på personalstyrkan med omkring 3 000 anställda, vilket framgår av rapporten som summerar antalet anställda till 26 322. Det går att jämföra med 29 498 anställda året innan.

Postnord: Fjärde kvartalet 2022

Nettoomsättningen uppgick till 10 947 (10 843) miljoner kronor, en minskning med –2 (–1) procent i fast valuta för jämförbara enheter.

Paketvolymerna minskade totalt med –4 (–2) procent.

Brevvolymerna minskade med –13 (–11) procent.

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –20 (762) miljoner kronor.

Justerat rörelseresultat (justerat EBIT) uppgick till 247 (653) miljoner kronor.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2022.

Källa: Postnord

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078