23948sdkhjf

Lägre orderingång för Volvo Lastvagnar

Volvokoncernen har släppt sin kvartalsrapport för fjolårets sista kvartal samt helårsrapporten för 2022. Under det sista kvartalet steg nettoomsättningen inom lastbilar med 30 procent.

– Under 2022 levererade Volvokoncernen en stark tillväxt samt god lönsamhet och bra kassaflöde, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef i samband med rapporten.

För helåret ökade koncernen sin nettoomsättningen med över 100 miljarder kronor till 473 miljarder kronor och det justerade rörelseresultatet landade 50,5 miljarder kronor (41,0 året innan).

Inom lastbilar ökade nettoomsättning under det fjärde kvartalet med 30 procent och uppgick till omkring 87 miljarder kronor. 

Leveranserna ökade med fyra procent till 62 834 lastbilar, vilket Volvo skriver är ett rekord för ett sista kvartal. Samtidigt minskade orderingången under det sista kvartalet med 21 procent till 54 108 lastbilar, något som förklaras med långa orderböcker och kostnadsinflation.

I rapporten kommenterar Martin Lundstedt också den geopolitiska oron och störningar inom leveranskedjan, något som kommer att fortsätta under året.

– Situationen i den globala leverantörskedjan för komponenter är fortfarande instabil, präglad av störningar och oförutsägbarhet. Högre kostnader, i synnerhet energipriser, sätter vår leverantörsbas under finansiell press. Vi kommer därför även fortsättningsvis att ha störningar, stopp och extra kostnader i produktionen av lastbilar och i andra delar av koncernen.

Volvokoncernens helår 2022

För helåret uppgick nettoomsättningen till 473,5 miljarder kronor (372,2).

Det justerade rörelseresultatet uppgick till 50.467 Mkr (41.015) med en justerad rörelsemarginal på 10,7% (11,0).

Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 45.712 Mkr (43.074).

Resultatet per aktie uppgick till 16.09 kronor (16,12).

Det operativa kassaflödet i Industriverksamheten uppgick till 35.327 Mkr (29.440)

Källa: Volvo

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078