23948sdkhjf

Postnord använder AI för att minska kilometerna

Om Postnord lyckades minska antalet körda kilometer med en procent kan lösningen betalas tillbaka på bara tre månader.

Postnord hoppas kunna minska antalet körda kilometer med upp till tio procent genom att reducera utrymmet i sina containrar. Därför har företaget investerat i ett nytt mjukvarusystem som ska optimera lastningen vid transportföretagets terminaler.

Mjukvaran är baserad på artificiell intelligens och har tagits fram i samarbete med IT-konsulten TCS. I samspel med en kamera kan systemet visa hur mycket den enskilda lastbilen kan lastas med, och hur den måste lastas för att ta tillvara på kapaciteten.

– Tidigare baserades fyllnadsgraden i våra lastbilar på en manuell uppskattning och våra transportplanerare hade ett bristande förtroende för underlaget. Därför stod det snart klart att vi behövde ett automatiskt system som kunde beräkna kapaciteten mer exakt, säger Christian Østergaard, som är senior IT-strateg på Postnord.

Idén till systemet fick han efter ett besök på TCS där han introducerades för algoritmer som kunde generera 3D-modeller. I samarbete med TCS omsattes idén till ett system där lastbilarnas fyllnadsgrad kunde bestämmas av de säkerhetskameror som redan fanns på Postnords terminaler.

Pengar och klimat

Postnord lastar dagligen över 600 containrar som sedan transporteras runt i Norden med lastbilar.

Om lastbilarnas kapacitet utnyttjas bättre kan färre turer köras. Detta ger både en ekonomisk besparing och en minskning av företagets klimatavtryck. Hur stora konkreta besparingar är, är dock ännu okänt.

– Indikationer visar att vi kan minska antalet körda kilometer med mellan fem och tio procent när systemet är fullt implementerat. En minskning av tillryggalagda kilometer med 1 procent kan betala för systemets implementering på 3 månader, säger Christian Østergaard.

Inte i bruk ännu

I dagsläget har Postnord tagit systemet i bruk på 18 av företagets terminaler i Danmark respektive Sverige. Postnord räknar med att rulla ut tekniken till de andra terminalerna under det kommande året.

– Postnord har 42 terminaler i Norden. Det kommer att ta lite tid att rulla ut det på dem och vi har inte tagit några beslut om det än. Alla terminaler har samma infrastruktur i kameraområdet. Det är upp till våra operativa enheter att bestämma i vilken ordning detta sker, men vi har rekommenderat att de största terminalerna i Sverige sker först tillsammans med våra största gränsöverskridande terminaler i Norden, säger Christian Østergaard.

Han tillägger att det kräver både inblandning av säkerhetspersonal, lokala transportplanerare och IT-implementeringspartners för att implementera lösningen till de andra terminalerna. 

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.079