23948sdkhjf

Efterfrågan på flygfrakt minskar – läget är värst i Europa

Den internationella flygorganisationen IATA har precis publicerat de senaste siffrorna för de globala flygfraktmarknaderna.

Siffrorna handlar om juni månad där det totalt sett redovisas en minskning av efterfrågan jämfört med samma månad förra året.

Minskningen på 6,4 procent är mätt i lasttonkilometer (CTK), och är – trots minskningen – bättre än de tidigare siffrorna för maj månad som var en 8,3 procentig minskning.

Siffrorna ska dock ses till sammanhanget där jämförelserna görs med 2021 som visade på en rekordstor efterfrågan. Ser man istället till 2019, där coronapåverkan inte har något att säga, så har efterfrågan faktiskt ökat med drygt 2 procent under årets första sex månader.

– Efterfrågan på flygfrakt låg under det första halvåret 2022 på 2,2 procent över nivån före Covid-19. Det är en stark prestation, särskilt med tanke på fortsatta begränsningar i leveranskedjan och förlust av kapacitet på grund av kriget i Ukraina, säger Willie Walsh, generaldirektör för IATA.

Flygfrakt påverkas på flera fronter
Medan efterfrågan sjönk, ökade dock den totala globala kapaciteten med nästan 7 procent jämfört med juni förra året, vilket också är något över nivån för maj månad, där ökningen var 2,7 procent.

IATA pekar på flera faktorer som spelar in i flygfrakten för tillfället.

  • Handelsaktiviteten ökade något i juni då nedstängningarna i Kina kopplat till covid-19 lättade. Nya regioner (Latinamerika och Afrika) bidrog också till tillväxten med starkare volymer.
  • Nya exportorder, en indikator på fraktefterfrågan och världshandeln, sjönk på alla marknader utom Kina.
  • Kriget i Ukraina fortsätter att försämra den lastkapacitet som användes för att betjäna Europa, eftersom flera transportörer med baser i Ryssland och Ukraina var viktiga fraktaktörer.

Willie Walsh manar dock till lugn, eftersom effekterna ännu inte riktigt har visat sig på flygfraktsmarknaden.

– Den rådande ekonomiska osäkerheten har haft liten inverkan på efterfrågan på flygfrakt, men utvecklingen måste följas noga under andra halvåret, säger han.

Europa släpar efter
Ett ställe där man oroligt kan höja på ögonbrynen, är de inhemska landningsbanorna. Om de europeiska flygbolagen tittar igenom IATA:s statistik kommer de att se att den europeiska marknaden var det område där det var den största nedgången i CTK. En minskning som till och med låg långt över den globala nivån.

Nedgången var 13,5 procent, och de europeiska transportörerna påverkas av kriget i Ukraina i större utsträckning än på andra håll. Dessutom har den nu allmänt rapporterade bristen på personal också spelat roll, säger flygorganisationen.

Den europeiska marknaden kan dock trösta sig i att det var en liten förbättring jämfört med föregående månad.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078