23948sdkhjf

Green Cargo köper in nya lok

De nya loken ska stärka godstågens konkurrenskraft.

Under hösten 2018 påbörjade Green Cargo sin förstärkning av fordonsflottan och köpte in sexaxliga Transmontana-lok, med beteckningen Mb, från Softronic. Totalt har 16 lok levererats, två nya beställts i julas, och nu kommer nästa order på fyra nya Mb-lok.

Genom den nya beställningen, kommer Green Cargo att ha totalt 22 stycken Transmontana-Lok som är tänkta att användas för kundupplägg inom basindustrin i norra Sverige.

Bolagets underliggande resultatförbättring tillsammans en stärkt finansiell situation medger att vi kan fortsätta investera i fordon som bygger en långsiktig lönsamhet. Mb-loken är perfekta för våra kunder inom basindustrin i norra Sverige som behöver dragstarka lok, säger Markus Gardbring, chef Operations på Green Cargo, i en kommentar.

De nya loken har en bättre energiförbrukning, där ett Mb-lok har samma dragkraft som två Rc-lok. För Green Cargos del möjliggör det både längre och tyngre tåg, men också lägre kostnader, vilket stärker godstågens konkurrenskraft.

Foto: Pär Johan Wedell/ Green Cargo

Med de sexaxliga Mb-lokens dragkraft effektiviserar vi kundernas värdekedjor. Som exempel minskade vi antalet stålämneståg med 200 per år tack vare de nya loken, trots samma godsmängd. Det är bättre för det transportberoende näringslivet, bättre för järnvägsinfrastrukturen och bättre för samhället. Mb-loken är en rakt hållbar investering i svensk basindustris konkurrenskraft, fortsätter Markus Gardbring.

Mot bakgrund av de stigande drivmedelspriserna och en utbredd förarbrist i Europa, ökar fraktpriset på långväga internationella lastbilstransporter. Green Cargos ser att det har skapat en stor efterfrågan på intermodala transporter där exempelvis containers och lastbilstrailers transporteras på järnväg.

De Rc-lok som ersätts av de nya Mb-loken kan vi i stället använda för att öka andelen intermodala transporter där godset väger mindre och loken gör större nytta. Ett Rc-lok kan dra samma last som 40–50 lastbilar, med skillnaden att transporten är elektrifierad och utförs av en enda förare. Då ökar vi trafiksäkerheten på de svenska vägarna samtidigt som vi minskar vi slitage och koldioxidutsläpp, vilket bidrar till de transportpolitiska målen, säger Markus Gardbring.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.109