23948sdkhjf

Ledare # 2 – Lösningar efterlyses

Rysslands invasionskrig av Ukraina har fått stora, svåröverblickade konsekvenser för Europa, och för världen. Den humanitära katastrofen är ogripbar och djupt tragisk, för många kommande generationer.

Långt innan kriget har priset på diesel och biobränsle varit stadigt ökande och högst kännbar för transportbranschen. Här spelar många faktorer in: reduktionsplikten som infördes 2018, tillgången till biobränsle, skattepolitik och världsmarknadspriser. I takt med att kostnaderna för drivmedel skenar så är situationen snart – om inte redan – ohållbar för branschens aktörer. Svenska åkeriers konkurrenskraft riskerar på sikt att försvagas gentemot utländska – vi konkurrerar ju som bekant på en global marknad.

Höga kostnader försvårar också den nödvändiga omställning av transportsektorn som måste göras för att nå de nationella klimatmålen. Alternativen, som till exempel elektrifiering, är inte en ekonomiskt framkomlig väg för många åkerier på ett tag och den knappa tiden för omställning till hållbara alternativ förkortades ytterligare.

I regeringens nyligen presenterade åtgärdspaket ska reduktionsplikten bibehållas på samma nivå 2023 som i år, och det är välkommet. Men mer behöver göras. Nu är det upp till politikerna att hitta långsiktiga lösningar för transportsektorn, för Sverige AB och för klimatet.

Höga kostnader försvårar också den nödvändiga omställning av transportsektorn som måste göras för att nå de nationella klimatmålen.

I det här numret djupdyker vi i de skenande kostnaderna för drivmedel som slår hårt mot branschen och enskilda företagare, och på sikt mot Sverige AB. Att reduktionsplikten, ett av de politiska styrmedlen, är feltänkt, det står utom tvekan för ekonomiprofessor John Hassler. Läs vår intervju med honom på sidan 13. Vi tar också tempen på tre åkerier och hör hur de tacklar den snart fullskaliga kris branschen står inför. Hur ska då oljan och vårt beroende av den fasas ut, hur ser möjligheterna ut? Åsa Persson, forskningschef på SEI, ger sin syn på saken. Vår huvudintervju ägnar vi åt Amanda Degerkvist, Budbees nya hållbarhetschef, som berättar om den gröna framtiden för leveransbolaget.

Trevlig läsning!

Artikeln är en del av vårt tema om Ledare.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.109