23948sdkhjf

Nya regler ska förhindra fusk

2 februari trädde nya regler inom EU:s mobilitetspaket i kraft, regler som gör det svårare att utnyttja utländska yrkesförare, som ska stärka kontrollen av transportföretagen och som ger högre sanktionsavgifter vid fusk.

För att motverka att utländska transportföretag missbrukar reglerna om kombinerade transporter kommer nu de begränsningar som gäller för cabotagetransporter att gälla samtliga inrikestransporter som utförs av utländska åkerier inom Sverige. Tidigare har godstransporter som genomförs med flera olika transportslag under vissa förutsättningar varit undantagna från cabotagereglerna, detta är nu ett minne blott.

För att det inte ska vara möjligt att kringgå dessa regler och använda bulvanverksamhet i Sverige skärps även bestämmelserna kring användning av utländska fordon. Detta innebär att svenska transportföretag enbart får använda utländska fordon om det föreligger särskilda skäl och utländska fordon får enbart köras av tillståndshavaren eller dennes personal.

Övriga förordningsändringar rör bland annat skärpta kontroller av kör-och vilotider. Polismyndigheten ska till exempel utföra vägkontroller för att säkerställa att reglerna om vägarbetstid efterlevs och en sanktionsavgift för utebliven registrering av gränspassage i fordonets färdskrivare införs.

Under våren väntas regeringen lämna en proposition till riksdagen med krav som säkerställer att svenska löner och villkor gäller på svenska vägar.

Regeringen väntas lämna en proposition till riksdagen under våren som genomför de återstående delarna av mobilitetspaketet. Däribland krav som ska säkerställa att svenska löner och villkor ska gälla på svenska vägar.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.093