23948sdkhjf

23 miljarder euro till transportprojekt i Europa

Europarlamentet har antagit den uppdaterade Fonden för ett sammanlänkat Europa och avsatt nya medel för projekt inom transport, energi och digitalisering för perioden 2021-2027.

Fonden ska se till att viktiga transeuropeiska transportprojekt blir klara till 2030 som planerat. Det handlar till exempel om Rail Baltica, infrastruktur för alternativa bränslen och laddningsstationer samt utbyggnad av 5G-nätet till viktiga transportleder. Parlamentet lyckades öronmärka 60 procent av fondmedlen för projekt som bidrar till att uppnå EU:s klimatmål, medan 15 procent av medlen avsedda för energi går till gränsöverskridande projekt på området förnybar energi.

Fonden är uppbyggd kring tre så kallade pelare, där 23 miljarder euro går till transportprojekt, 5 miljarder till energiprojekt och 2 miljarder till digitaliseringsprojekt. Runt 10 miljarder euro av medlen för transportprojekt i gränsregioner tas från sammanhållningsfonderna och hjälper EU-länderna att bygga klart viktiga transportlänkar. 1,4 miljarder euro går till att snabba på slutförandet av större järnvägsprojekt i gränsregioner, där kommissionen väljer ut de projekt som mest ökar konkurrenskraften.

Europaparlamentet har också godkänt nya regler för det transeuropeiska transportnätet (TEN–T), efter en uppgörelse med rådet. De nya reglerna underlättar tillståndsförfarandena för TEN–T-projekt så att de kan färdigställas snabbare. EU-länderna ska även inrätta en kontaktpunkt för de projektansvariga och se till att det inte tar längre än fyra år att få tillstånd att dra igång ett projekt.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.109