23948sdkhjf

Regeringen vill ha EU-stöd till infrastrukturprojekt

Regeringen vill ha EU-stöd för fem svenska infrastrukturprojekt och har därför tillstyrkt att ansökan görs till EU:s fond för ett sammanlänkat Europa (CEF).

Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) har utlyst en möjlighet att ansöka om medel för infrastrukturprojekt som syftar till att bland annat avlägsna flaskhalsar, förbättra möjligheter att flytta över gods till järnväg och överbrygga så kallade ”missing links” i transportsystem. Eventuellt stöd ska användas vid de arbeten som krävs för att ta fram studier och tekniska underlag.

Trafikverket har samordnat ansökningsprocessen i Sverige och regeringen tar slutgiltig ställning till projekten innan ansökningen skickas in.

– Med smart infrastruktur bygger vi Sverige starkt. Det finns flera bra projektförslag som regeringen nu kan tillstyrka. Sverige har projektdeltagare i fler än tio procent av EU:s samtliga CEF-projekt – det är en imponerande siffra för ett av Europas minsta länder, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Regeringen tillstyrker fem objekt där den sammanlagda stödberättigade kostnaden beräknas till cirka 47,8 miljoner euro, varav den ena hälften söks i bidrag och den andra är egenfinansiering. Aktuella projekt är:

  • Järnvägsprojekt genom Bergslagen, Hallsberg – Degerön, delen Hallsberg – Stenkumla.
  • Järnvägsprojekt Sundsvall-Dingersjö del av Ostkustbanan och Bottniska korridoren.
  • Järnvägsprojekt Norrbotniabanan – delen Ytterbyn-Bureå.
  • Farleds- och hamnprojekt Skandiaporten (Skandia Gateway) – Göteborg.
  • Farleds- och hamnprojekt Malmporten (The Iron Ore Port II) – Luleå.
Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.125