23948sdkhjf

Max Knagge ny vd på SAS Cargo

Max Knagge tillträdde 1 januari som ny vd för SAS Cargo. Max Knagge kommer närmast från en roll som försäljningschef för SAS amerikanska marknad. Vi ställde fem frågor till honom.

Vad är din vision för SAS Cargo och på vilket sätt kommer du att arbeta för att uppnå den?

Under den senaste tiden har mycket förändrats i vårt samhälle inom en mängd områden. En sak som jag ser kommit fram på ett ännu tydligare sätt är vikten av den infrastruktur som bland annat SAS Cargo kan tillföra, inte bara för enstaka kunder utan för samhället i stort. Jag tänker bland annat på transport av medicinsk utrustning. Samtidigt förändras marknadsförutsättningarna och därtill kundernas behov snabbare än någonsin vilket ställer stora krav på omställning av vår verksamhet för att fortsatt vara relevanta i marknaden.

Efter enbart några veckor på jobbet är det för tidigt att göra några fasta uttalanden om SAS Cargos riktning framåt, men i skenet av vad vi ser tror jag att vi i SAS Cargo kan ta en ännu starkare position som den ledande aktören inom flygfrakt till och från Skandinavien. Några områden som jag tror är viktiga är att kunna förutse och anpassa vårt erbjudande till kundernas behov, fortsätta den digitala omställningen som redan startat, bibehålla SAS respekterade varumärke med kvalitet som signum samt att leda omställningen inom hållbarhetsområdet. Det blir viktigt att fokusera på även inom fraktmarknaden.

Vilka erfarenheter från din tidigare roll som SAS Head of Sales för USA-marknaden kommer du att ta med dig?

Dels att SAS Cargo, precis som resten av SAS, faktiskt är ett globalt företag. Skandinavien är absolut vår hemmamarknad men bidraget som internationella marknader kan ge inom olika områden är en enormt värdefull del som vi fortsatt ska ta vara på. Som en liten spelare på en stor marknad (jämfört med SAS position i Skandinavien) gäller dessutom helt andra förutsättningar gällande varumärke, kundbearbetning, kommunikation och så vidare, vilket ställer andra krav på hur vi agerar på marknaden.

På vilket sätt har pandemin påverkat SAS Cargo och hur hanterar ni förändringarna?

Precis som för i princip alla företag och branscher har även SAS Cargo påverkats kraftigt av pandemin. För vår del är den primära delen av affären knuten till frakt mellan Skandinavien/EU och USA/Asien. Efterfrågan på passagerartrafik på dessa flöden har minskat radikalt medan efterfrågan på frakt inte haft samma kraftiga nedgång. Därför är frakten den huvudsakliga drivaren bakom de avgångar vi just nu har från Skandinavien till USA och Asien.

I tillägg till de destinationer SAS normalt flyger på har vi även sett ett ökat behov av chartrade flyg enbart för frakt. Ett exempel är de transporter av medicinsk utrustning för Karolinska Universitetssjukhuset, Region Syddanmark med fler som vi utförde i början av pandemin. Detta visar att SAS Cargo inte bara är en viktig del av SAS verksamhet, men även en kritisk del av infrastrukturen till/från Skandinavien och spelar en betydande roll i samhället. Flygfrakt har spelat en viktig roll i bekämpning av COVID-19 och det har ställts stora krav på organisationen i helhet i form av flexibilitet och omställning till en ny verklighet där våra passagerarplan plötsligt ska flyga enbart frakt på vissa rutter. En del av dessa har också varit helt nya rutter – som vår nuvarande cargo charter mellan Bryssel och Birmingham samt den nyss flugna långchartern till Sao Paulo.

Cargos roll i förhållande till samhällsnyttan har belysts tydligare än någonsin och vi har plötsligt, från att vara något av en dold aktör, nu hamnat i spotlight. Vi har försökt möta våra kunders behov av snabb och säker transport på bästa sätt i pressade tider. Inte minst genom att transportera frakt även i kabinen på våra passagerarplan för att maximera kapaciteten på några av våra cargo charters.

Berätta hur SAS Cargo jobbar med SAS klimatmål till 2030.

För oss är hållbarhet en existentiell fråga och vi gör allt vad vi kan för att reducera de klimatpåverkande transporterna och ställa om till ett ännu mer hållbart sätt att transportera frakt. Flyget är en väldigt viktig del av skandinavisk infrastruktur. SAS genomgår sedan länge en transformation till en mer hållbar verksamhet och där har vi höga ambitioner. 

SAS har tidigarelagt sitt 2030-mål till 2025. Detta kommer bland annat kräva mer inblandning av biobränsle än tidigare planerat, från 5 procent till 10 procent av den totala bränslemängden. 

SAS har en tydlig strategi om att långsiktigt reducera flygets utsläpp och har som målsättning att vara bland de ledande flygbolagen i omställningen. Det är viktigt att vi fokuserar på de mest kostnadseffektiva åtgärderna för att minska flygets utsläpp. Det handlar om investeringar i energieffektiva flygplan, effektivare logistikflöden och att öka användningen av biobränslen. Mer om våra hållbarhetsinitiativ här.

Till sist, vart flyger du helst när pandemin är över?

Så här i vintertider skulle jag gärna vilja flyga till alperna då jag mycket gärna åker skidor, men just nu ser det inte så hoppfullt ut för denna säsong, så siktar istället på Italien till sommaren.

Artikeln är en del av vårt tema om Jobb & Karriär.

Läs mer om: SAS
Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.094