23948sdkhjf

Många svenska vägar direkt trafikfarliga

Svenska vägar lider av en så pass stor underhållsskuld att de är direkt trafikfarliga.

Transportföretagens analys av det svenska vägnätet är dyster läsning, hela 12,7 % av landets statliga vägar är i mycket dåligt skick.

Sveriges vägnät knakar i fogarna och vi måste kraftigt öka resurserna till vägunderhållet. Sverige är ett till ytan stort land som hålls samman av ett omfattande transportnätverk. En väl underhållen väginfrastruktur är viktig för att hela Sverige ska leva, för framkomlighet, tillgänglighet och för trafiksäkerheten, säger Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen.

Man har låtit beräkna både dagens underhållsskuld och hur den skulden beräknas växa fram till år 2030 om staten inte tillför medel. Med underhållsskuld menas den kostnad som det skulle krävas för att åtgärda vägar i mycket dåligt skick, och den uppgår till hela 19,7 miljarder kronor. Fortsätter man på inslagen bana utan att ökade resurser kommer skulden att växa till omkring 42 miljarder kronor 2030.

Enligt rapporten behöver det årliga underhållet av vägbeläggning öka från dagens 3 miljarder till 5,4 miljarder kronor. Om vägarnas standard ska förbättras, krävs ännu mer.

– Så länge resurserna till vägunderhåll understiger behovet kommer Trafikverket tvingas prioritera vägar med mycket trafik och de stora sammanhängande stråken. Gapet mellan stad och land kommer att växa. Vi får ett allt mer polariserat vägnät, säger Tina Thorsell.

Det svenska vägnätet består bland annat av 98 500 kilometer statlig väg som är uppbyggt sedan generationer tillbaka. Sverige växer och allt fler ska samsas om vårt gemensamma vägnät. 9 av 10 transporter sker på väg. En utvecklad och förbättrad väginfrastruktur står inte i kontrast med Sveriges möjligheter att nå klimatmålen.

Här kan du ladda ner rapporten i sin helhet.

Kommentera en artikel (1)
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.109