23948sdkhjf

Corona rubbar inte svenska godstransporter

De svenska godstransporterna har påverkats mycket lite under första halvåret med coronapandemin. Endast en marginell minskning kan ses i trafikmängder eller hanterade godsvolymer, bortsett från flygfrakten som haft en kraftig nedgång.

Trafikanalys presenterar idag en fördjupad bild av godstrafik och godsflöden i Sverige under det första halvåret av coronapandemin, här följer resultaten som bygger på officiell statistik om godstransporter:

  • Godstrafiken och godsvolymerna har minskat med 5-10%. I storleksordning är det en normal variation mellan kvartal.

  • Mängden lastat gods i svenska hamnar har minskat, däremot har lossat gods ökat. Förändringarna är små, 1-2%.

  • Godstrafik på lastbil var oförändrad men sammansättningen av godset förändrades något. Transporter med godsutrustning har minskat, medan styckegods och samlastat gods har ökat.

  • Kapaciteten för flygfrakt har minskat drastiskt eftersom drygt hälften av allt gods som flygs in till Sverige fraktas med passagerarplan. 

  • Godstransporter på järnväg minskade något men inte mer än vad som är en normal variation.

Vi är inne i en andra våg av smittspridning och det är svårt att veta i vilket stadium av krisen vi befinner oss och det är därför fullt möjligt att de svenska godsflödena kan komma att påverkas i större omfattning framöver, säger Mikael Levin, projektledare vid Trafikanalys.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078