23948sdkhjf

"Isbrytare bör finansieras med statliga medel"

Branschföreningen Svensk Sjöfart menar att isbrytare är den viktigaste infrastrukturinvesteringen som Sverige står inför för att värna svensk industris konkurrenskraft och totalförsvarets behov. Därför bör de planerade investeringarna av nya isbrytare finansieras med statliga medel och ingå i den nationella infrastrukturplanen som Trafikverket för tillfället arbetar med. I planen föreslås ett stort fokus på klimatmålen och att underhålla befintliga infrastruktur, snarare än att bygga nytt.

– Vi anser att Trafikverket bör ta ett helhetsperspektiv på transportsystemet för att optimera samhällets resurser ytterligare. Exempelvis vore det viktigt att se till att sjöfarten kan användas i så stor utsträckning som möjligt. Regeringen har en ambition om att öka överflyttning av godstransporter till järnväg och sjöfart, vilket vi anser bör avspeglas i infrastrukturplanen. Det vore exempelvis intressant med förslag som skulle innebära en morot för transportköpare och resenärer att använda sjöfarten i ökad utsträckning, säger Rikard Engström, vice vd Svensk Sjöfart.

Sjöfartens fördelar är många, bland annat god kapacitet och mycket låga infrastrukturkostnader. Därför är investering i, och drift av, isbrytare är en tydlig infrastrukturinvestering av större betydelse för landet som helhet än för sjöfarten som sådan.

– Det förvånar och oroar oss att investeringen i nya isbrytare och driften av isbrytarna inte finns med i varken basscenariot eller det scenario där planens budget utökas 20 procent. Isbrytningen är central för svensk export- och import men också för inhemska transporter. Skulle denna investering tas ut genom exempelvis ökad farledsavgift skulle svenskt näringsliv få en mycket omfattande konkurrensnackdel eftersom sjöfarten skulle bli dyrare, säger Rikard Engström.Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.094