23948sdkhjf

Liten ljusning för Green cargo

Skog och handel/logistik står för ökningen.

Green cargo gör ett svagt tredje kvartal 2020, men ser en successiv återhämtning under andra halvan av kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till –37 miljoner, vilket kan jämföras med –27 miljoner under samma kvartal föregående år.

Omvärldsläget är med anledning av pandemin fortfarande osäkert men effekterna av pandemin är tydliga och påverkar bolagets resultat negativt.

"Vi ser dock en successiv återhämtning under andra halvan av kvartalet och glädjande nog ett något förbättrat resultat jämfört med föregående kvartal", står det i bolagets delårsrapport.

"Rörelseresultatet för tredje kvartalet påverkas främst av något lägre volymer till följd av pandemin. Dessutom ser vi ökade driftskostnader jämfört med föregående år, bland annat till följd av ökade elpriser och ökade kostnader för underhåll. Intäktsbortfallet relaterar i första hand till kundsegmentet stål & kemi. Segmenten handel & logistik samt skog redovisar däremot en intäktstillväxt för kvartalet, vilket påverkar utfallet positivt."

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.172