23948sdkhjf

Färdplan för tunga fordon överlämnad

I dag lämnade fordonsindustrin över sin färdplan för tunga fordon till Tomas Eneroth och Isabella Lövin från regeringen.

Överlämningen inleddes med att de två ministrarna klargjorde att Sverige ska bli ett föregångsland inom fossilfrihet – en permanent världsutställning som inspirerar andra länder. Svante Axelsson från Fossilfritt Sverige slog fast att det har blivit ekonomiskt lönsamt och ger konkurrenskraft att vara fossilfri, vilket man knappt kunde tro för några år sedan.

I korta drag riktar färdplanen in sig på tre områden: elektrifiering, bättre transporteffektivitet och förnybara bränslen. 

De flesta bussar, så mycket som 80 procent, är redan elektrifierade eller går på förnybara bränslen. Beräkningar visar att 30 procent av de nyregistrerade tunga lastbilarna kommer att vara elektrifierade år 2030, vilket är snabbare än i övriga Europa. Därför riktar färdplanen framför allt in sig på elektrifieringen, och efterlyser laddstolpar och elvägar för tunga fordon, Färdplanen vill ha laddningsmöjligheter hemma i lastbilsdepåerna, samt på rastplatser vid motorvägar. Regeringen lovar att påskynda infrastrukturen för laddning över hela landet.
– När en så stor andel av de tunga transporterna sker regionalt, 70 procent, finns goda möjligheter att utveckla laddinfrastruktur som täcker behoven, sade Isabella Lövin.

Som övergångslösning ska förnybara bränslen som vätgas användas och tankställen måste byggas ut.

En viktig del i övergången till fossilfrihet är också att flytta över långväga gods till järnväg, vilket kräver nya spår och investeringar. 

Tomas Eneroth tyckte att det viktigaste i färdplanen är att regeringen och branschen nu måste gå hand i hand.
– Våra beslut blir helt avgörande för er förmåga att fullfölja färdplanen. Vi länkas samman. För femton år sedan var fordonsindustrin tillbakalutad, men i dag är det tvärtom, ni pressar på för att nå målen. 

– För mig är det otroligt glädjande och viktigt att vi har kommit så här långt i klimatarbetet, sade Isabella Lövin. 

– Nu ser vi skyfall, extremhetta och smältande glaciärer i Europa. Arbetet måste göras oavsett om det är lönsamt eller inte, och nu råkar det dessutom vara lönsamt.

Svante Axelsson berättade därefter att regioner och kommuner nu gör egna färdplaner, och att kommunerna generellt är en stor maktfaktor, delvis genom sina kommunala upphandlingar, där de kan se till att köpa in till exempel elbussar till städerna. 

– När det börjar rulla, då går det bara fortare. För något år sedan kändes det hopplöst att nå målet att 70 procent av transportutsläppen ska bort till 2030, men nu tror jag vi når dit tidigare än så.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078