23948sdkhjf

Umeå hamn miljardsatsar

Umeå hamn gör investeringar på över 1,4 miljarder fram till 2026, med syfte att stärka Umeå som Europas nordligaste logistiknod för intermodala transporter.

Just byggs färjeterminalen och färjepiren om för att kunna hantera Wasalines nya färja som tas i bruk våren 2021. Färjan är en av världens modernaste och mest miljövänliga passagerarfärjor och kommer att trafikera Umeå-Vasa. Den nya färjan har dessutom större lastkapacitet för att täcka den ökande efterfrågan på godstransporter.

Hamnens järnvägsterminal är dessutom färdigställd och redo att hantera gods.

– Vi tror på sjöfartens ökade betydelse som framtida transportmedel. Många företag i regionen gör affärer på en global marknad. Därtill görs flera satsningar inom industrin där alla är beroende av klimatsmarta och kostnadseffektiva transporter. Här ser vi stort behov av att tillhandahålla hållbar infrastruktur där Umeås hamn är en mycket viktig nod, säger Fredrik Lundberg, vd för Umeå kommunföretag och tillförordnad vd för Umeå hamn.

Ökande godsvolymer och större fartyg samt regeringens nationella godstransportstrategi från 2018, som innebär att växthusgasutsläppen från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent senast 2030 jämfört med 2010, är några orsaker till att hamnar längs med norrlandskusten investerar och utvecklar sina verksamheter.

– De nationella godstransportprognoserna visar att sjöfarten kommer att stå för den största volymökningen framöver. Samtidigt pågår en utveckling inom sjöfarten som innebär större och mer djupgående fartyg och fler containerskepp. Det innebär att Umeå hamn måste anpassas för dessa förutsättningar, säger Isabella Forsgren, infrastrukturstrateg på INAB.

– De projekt som pågår och ska påbörjas i hamnen innebär stora förbättringar. Dels har vi renoveringsbehov, dels ska vi rusta för framtiden. Då vi ser att allt blir större och mer effektiviserat krävs bland annat kraftigare kajer. SCA Obbolas planerade produktionsökning innebär en stor ökning av godsflödet genom hamnen. Dessutom får vi många förfrågningar kring lagringsytor, en ökande virkestransport och specialgodshantering så trafiken kommer definitivt att öka, säger Stefan Rehn på Kvarken ports AB, driftchef i Umeå hamn.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078