23948sdkhjf

Swedavia: Lägg ner Bromma flygplats i förtid

"Inte längre affärsmässigt motiverat att driva Bromma vidare", säger Swedavias styrelseordförande.
 
 

Swedavia har i dag överlämnat en konsekvensanalys till näringsdepartementet av ett eventuellt politiskt beslut att avveckla Bromma flygplats.

Under 2020 har pandemin påverkat flygmarknaden drastiskt. Därför har Swedavias ägare staten bett bolaget att göra en konsekvensanalys av de affärsmässiga förutsättningarna kring en eventuell förtida avveckling av Bromma flygplats.

– Swedavias bedömning är att det, givet den nya marknadssituationen, inte längre är affärsmässigt motiverat att driva Bromma vidare och att en konsolidering av flygtrafiken i Stockholmsregionen till Stockholm Arlanda Airport är möjlig. Det är dock en grundläggande förutsättning att Arlanda får långsiktiga förutsättningar för att utvecklas i takt med samhällets behov. Jag vill samtidigt understryka att Swedavia har utgått från bolagets affärsmässiga förutsättningar och att ett politiskt beslut om att stänga Bromma i förtid bör fattas med ett bredare samhällsperspektiv i beaktande, säger Åke Svensson, styrelseordförande i Swedavia.

– Flygmarknaden befinner sig i en kris som saknar motstycke. Bromma kommer sannolikt att ha ett kapacitetsöverskott på grund av låga trafikvolymer under lång tid framöver. Kostnaden för det skulle i förlängningen komma att bäras av resenärer och redan sargade flygbolag, vilket vi inte bedömer är möjligt, säger Jonas Abrahamsson, vd och koncernchef för Swedavia.

Därtill bedöms inte Bromma kunna vara kvar som flygplats efter 2038, då det nuvarande arrendeavtalet med Stockholms stad löper ut.

Swedavia bedömer att den kommersiella flygtrafiken på Bromma på kort sikt kan inrymmas på Arlanda utan ytterligare infrastrukturinvesteringar. På längre sikt krävs ytterligare satsningar i infrastruktur på och kring Arlanda, oavsett om Bromma läggs ner i förtid eller ej. Dessa investeringar inkluderar även ytterligare en rullbana på Arlanda. Arlanda behöver också fortsatt kunna fungera som katalysator för flygbranschens pågående klimatomställning.

Om Bromma lägger ner kan vissa orter i Sverige få försämrade flygförbindelser till Stockholm. Samtidigt får andra orter bättre nationell och internationell tillgänglighet genom att samla inrikestrafik och utrikestrafik på en flygplats.

– Vi har nu redovisat slutsatserna av vår analys för vår ägare som får väga samman Swedavias bedömning med andra relevanta perspektiv, säger Jonas Abrahamsson.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.126