23948sdkhjf

Gammelstads kombiterminal ska växa

Sandahlsbolagen driver kombiterminalen i Luleå, som nu ska byggas ut.

Kombiterminalen i Gammelstad, Luelå, som drivs av Sandahlsbolagen, ska växa med fler järnvägsspår och större lastkapacitet. På så vis blir platsen ett viktigt nav i transportnätet i norra Sverige.

Basindustrin i Norrbotten och norra Sveriges transportinfrastruktur är av stor betydelse för Sverige och Europa och en väl fungerande kombiterminal ger bättre förutsättningar.

– Det har funnits stora behov av att utveckla järnvägsanläggningen inne på kombiterminalens område eftersom kombitrafiken ökar hela tiden och fler tåg till och från Gammelstad kombiterminal krävs för att möta transportbehovet, säger Thord Sandahl, vd för Sandahlsbolagen.

När Norrbotniabanan sedan knyter ihop den botniska korridoren och öppnar för handel och transporter med länder som ligger öster om Sverige, blir vinsterna än större.
EU eftersträvar längre stomnätskorridorer för transporter inom Europa och då passar den utbyggda kombiterminalen och närheten till Luleå hamn utmärkt.

Luleå hamn är en av fem svenska hamnar som EU lyft fram och pekat ut som väsentliga för att de europeiska transportstråken ska fungera.

– Med den utbyggda terminalen ökar kapaciteten som intermodalt nav. Långväga transporter knyts samman för vidare transport ut till företag över hela länet och Nordkalotten. Ett effektivt godsflöde gynnar våra kunder och går hand i hand med den utbyggnad av hamnen som planeras i Luleå. En satsning på kombiterminalen är ett stort steg för satsningen på Luleå som logistiknav och en del av en väl fungerande modern hamnstad, säger Henrik Vuorinen, vd vid Luleå hamn.

Luleå kommun och Trafikverket bygger spåret tillsammans, med stöd från Tillväxtverket och den europeiska regionala utvecklingsfonden. Den totala kostnaden för utbyggnaden beräknas bli 33 miljoner kronor. Entreprenörerna är Infranord och Nyab.

– Luleå växer och en förutsättning är givetvis att det finns ett utbyggt transportnät som emotser det behov av transporter av gods som krävs. De transporter som sker på järnväg och väg i dag räcker inte till för ett framtida större Luleå, därför känns det bra att vi redan nu tagit höjd för det, säger Robert Eriksson, projektansvarig vid Luleå kommun.

Förhoppningen är att järnvägsoperatörer, speditionsföretag, regionala näringslivet, Luleå hamn med flera ser den utbyggda kombiterminalen som en ny möjlighet till expansion och samverkan internationellt.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.109