23948sdkhjf

Unikt samarbete kring koldioxidlagring

Göteborgs hamn, Göteborg energi och Preem är några av aktörerna i ett nytt infrastruktursamarbete.

Göteborg och Sverige kan bli först i världen med att skapa gemensam infrastruktur för transport av flytande koldioxid som utvinns via koldioxidavskiljning. Göteborg energi, Nordion energi, Preem, St1, Renova och Göteborgs hamn samverkar i projektet. 

Metoden innebär att koldioxid fångas in och görs till flytande form med hjälp av tryck och låg temperatur. Därefter kan den lagras säkert under mark och havsbotten och på så sätt minskar utsläpp av växthusgaser i atmosfären.

Industriklivet har nu valt att gå in med halva kostnaden för att finansiera en förstudie, som ska vara klar första kvartalet nästa år. Den syftar till att ta fram förslag på hur infångad koldioxid lämpligast samlas in och transporteras till hamnen, hur den ska mellanlagras, vilka tillstånd som måste fram och vilka risker som finns med projektet.

– Ska vi lyckas nå klimatmålen måste vi hitta snabbare vägar. Det gör vi genom samverkan. Förstudien som nu har startats undersöker möjligheten att, på sikt, mellanlagra och transportera två miljoner ton infångad koldioxid per år från anläggning till kajkant. För att klara det krävs en fungerande infrastruktur på plats, säger Elvir Dzanic, vd på Göteborgs hamn.

– Vi startar projektet i Västsverige, men tanken är att vi ska dela med oss av både erfarenhet och affärsmodell kring öppen infrastruktur för infångad koldioxid till andra intressenter både i Sverige och utanför landet, säger Karin Lundqvist, affärstuvecklare på Preem. 

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.109