23948sdkhjf

Holländsk logistikjätte slår sig ner i Malmö hamn

"Malmö ligger perfekt i den nordeuropeiska transportkorridoren".

Det nederländska logistikföretaget Westerman multimodal logistics etablerar sig i hamnen i Malmö, genom en anläggning för omlastning av gods, för kombitrafik avsedd för järnväg, väg och sjöfart. Anläggningen blir en viktig knutpunkt för en nordeuropeisk transportkorridor. Fastigheten Verkö 5 omfattar cirka 43 000 kvadratmeter mark och ersättningen för tomträtten till kommunen blir ca 1,8 miljoner per år.

Genom etableringen skapas en hållbar transportlösning mellan Skandinavien och kontinenten, samtidigt som Malmö hamn får en stärkt position. 

Den nya etableringen innebär 50 nya arbetsplatser i anläggningen och även ökad sysselsättning i branscher kopplade till transport och logistik, och övrigt näringsliv i Malmöregionen.

– Detta är en viktig investering för hamnens fortsatta utbyggnad och satsning på Malmös hamnområde och vårt utvecklingsområde Malmö industrial park. Etableringen skapar också nya och välkomna arbetstillfällen, säger Andreas Schönström, tekniska nämndens ordförande.

Westerman har lång erfarenhet av intermodala godstransporter både inom och utom Europa. I och med deras etablering kan Malmö stad fortsätta sin satsning med att stärka infrastrukturen för järnväg i hamnområdet. 

–Vi ser mycket fram emot att skapa en stark logistiknod i Malmö där vi kan dra nytta av effektiva och hållbara lösningar för omlastning via sjöfart, järnväg och väg. Malmö ligger perfekt i den nordeuropeiska transportkorridoren, säger Lambert Van Dieren, vd Westerman multimodal logistics.

Järnvägsgodset kommer att hanteras i nära samarbete mellan Westerman och hamnoperatören Copenhagen Malmö Port, med direkt anslutning till container- och färjeterminalen.

– Det finns en tydlig efterfrågan på den här tjänsten från regionens näringsliv och den här satsningen blir ett hållbart steg i arbetet att flytta gods från långväga lastbilstransporter till järnväg och sjöfart i nära samarbete med oss på CMP och våra andra samarbetspartners. Westermans etablering förstärker nätverket i hamnen ytterligare och tillsammans kan vi erbjuda ännu fler lösningar till kunderna, säger Barbara Scheel Agersnap, vd, Copenhagen Malmö Port.  

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078