23948sdkhjf

Logistikpark till varje pris?

Efter tolv år av protester och hårda strider fattade kommunfullmäktige i Sundsvall under måndagen investeringsbeslut om en logistikpark, där det nu ligger sommarvillor från 1800-talet. Detta trots att kommunens ekonomi är sämre än på länge och projektet beräknas kosta skattebetalarna uppåt en miljard.

Redan på 1990-talet väcktes planerna på en tio hektar stor logistikpark och containerhamn vid kusten i Sundsvall. Parken är tänkt som en klimatinvestering som ska bryta dagens beroende av lastbil för godstransporter till och från Sundsvall.  Järnväg och båt ska ta större bit av den växande volymen av gods. Investeringen är den största i kommunens historia och parken ska sträcka sig från Ortvikens pappersbruk, genom Petersvik där sommarvillorna ligger i dag och bort till Alnöbrons fäste.

Men projektet stötte på patrull från första stund. Området är det sista orörda stycket natur längs den industritäta Sundsvallskusten. Här finns höga naturvärden och välbevarade sekelskiftesvillor, som man redan 2013, långt före officiella beslut, började tvånginlösa och riva. Det ledde till stora protester, ända upp till Högsta domstolen, där villaägarna förlorade. Därefter följde nya utredningar och spruckna kalkyler.

Naturvårdsverket tycks inte heller helt hålla med om projektets klimatnytta. Kommunen fick avslag på sin ansökan till Klimatklivet, och gick därmed miste om 150 miljoner kronor.

Kostnaden för skattebetalarna i Sundsvall beräknas bli 750 miljoner–1,2 miljarder, i en kommun som redan i dag kämpar med ekonomiskt underskott. Beräkningarna anger att kommunen kan få tillbaka delar av sina investerade pengar först om 37 år. 

Anders Johansson är vd för det kommunala moderbolaget Stadsbacken, det bolag som nu ska ta stora lån för logistikparken, och säger till SVT med anledning av dessa siffror att hela projektet har ”hög affärsmässig risk”.  

Projektet har därtill redan fördyrats med 340 miljoner sedan förra investeringsbeslutet för sju år sedan.

SCA, som är en mycket tung aktör i regionen, menar å sin sida att parken är en förutsättning för att de ska kunna investera i regionen framöver, och de betalar den nya containerhamnen.

Peder Björk, socialdemokratiskt kommunalråd i Sundsvall, håller med SCA. Han tycker inte att det förändrade ekonomiska läget ska påverka investeringsbeslutet:
– Det här är ett projekt som har planerats sedan lång tid tillbaka. I förlängningen handlar det om att skapa tillväxt i kommunen, säger han till SVT.

Än tycks striden inte över. Kristdemokraterna tillkännagav i går att de vill återremittera hela ärendet till maj 2021. Huvudskälet är ekonomin, men de är också tveksamma till om förändringarna av strandområdet är något man kan motivera inför kommande generationer. Vid kommunfullmäktiges sammanträde under måndagen röstade man för byggstart, men beslutet kommer sannolikt att överklagas på nytt, bland annat för att bara ett fåtal ledamöter närvarade vid omröstningen. Ett så viktigt beslut behöver tas av fler för att äga demokratisk giltighet, menar logistikparkens motståndare. 

Visst behövs logistikparker, de är helt nödvändiga för tillväxt och effektiva transporter. Men måste man bygga dem mitt i kulturhistoriskt värdefulla miljöer? Kanske bör de inte baseras på glädjekalkyler?

Artikeln är en del av vårt tema om Debatt.

Kommentera en artikel (2)
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.063