23948sdkhjf

Tunga batteridrivna bilar kan snart bli verklighet

Överraskande resultat i förstudie tyder på att batteridrift snart är här. 15 000 ton koldioxid per år sparas in om Kaunis irons tunga fordonsflotta blir batteridriven.

Energikontor norr har sedan oktober 2019 lett förstudien ”Hållbara tunga transporter i Arktis”, en satsning tillsammans med Kaunis iron, Volvo lastvagnar, Wist last & buss och Vattenfall. Projektets syfte har varit att titta närmare på fossilfria alternativ för långa och tunga transporter ur flera perspektiv; teknik, ekonomi, hållbarhet och möjligheterna för genomförande. Projektet har finansierats av alla deltagare och Region Norrbotten.

Bakgrunden till projektet är Kaunis irons mål att till 2025 bedriva fossilfri gruvdrift i järnmalmsgruvan i Pajala. En stor och viktig faktor att lösa är just transporter. I dag lämnar en lastbil med järnmalmskoncentrat Kaunisvaara varje kvart, för en enkeltur på 16 mil till Pitkäjärvi. I Pitkäjärvi lastas sedan godset om till järnväg för vidare transport. Dessa transporter orsakar ca 15 000 ton koldioxidutsläpp årligen. Kaunis irons ambition är att så snart det är genomförbart byta ut hela fordonsflottan till fossilfri drift.

Kaunis iron har en uttalad ambition att ligga i framkant och förstudien har gett oss värdefullt underlag i vårt fortsatta arbete med omställningen till fossilfrihet. Vi är angelägna att hitta de alternativ som kan ta oss fram fortast, säger Andreas Lantto, projektledare, Kaunis iron.

Projektgruppen har granskat flera olika alternativ till fossila bränslen och jämfört dem sinsemellan samt undersökt den faktiska genomförbarheten av de olika alternativen. För sex månader sedan var bedömningen att alternativet med batterier inte skulle vara gångbart för så tunga transporter som Kaunis iron kräver. Men förstudien har visat, genom dialog med fordonsleverantörer och andra industriaktörer, att tekniken ligger långt fram och indikationerna visar att det inom några år kan rulla tunga batteridrivna lastbilar på våra vägar.

Utfallet överraskade projektgruppen då den lösning som inledningsvis sågs som mest trolig, elväg med laddning under färd, inte visade sig vara det mest intressanta alternativet. 

Vi kommer nu att gå vidare internt med nästa steg i processen, vilket blir att testa batteridrivna transporter med våra krävande förutsättningar. Det är kallt, det är tungt och det är en lång sträcka. Men om det fungerar hos oss fungerar det överallt, säger Lars Wallgren, logistikchef Kaunis iron.

Volvo lastvagnar ser stor långsiktig potential för eldrivna tunga lastbilar. Det ger oss möjlighet till tystare transporter och minskad klimatpåverkan inom transportsektorn. Teknikutvecklingen med bland annat kraftfullare och lättare batterier samt bränsleceller för elektrifierade lastbilar går fort. Genom våra konceptbilar kommer Volvo lastvagnar att utveckla och demonstrera lösningar för framtiden, säger Kent Nilsson, områdeschef på Volvo lastvagnar Sverige.

Vi ser elektrifieringen av transporter och industrin som ett viktigt steg framåt för att nå vårt mål om fossilfrihet inom en generation. Det här projektet har varit värdefullt för att förstå hur vi kan förbättra våra lösningar för tunga transporter, säger Colin Stewart, senior forsknings- och utvecklingsingenjör på Vattenfall.

– Wist last buss och Kaunis iron har ett långsiktigt samarbete kring transportkonceptet där utveckling är ett fokusområde. Att i tuff miljö få möjligheten utprova och introducera framtidens lösningar kommer att ge många fördelar för samtliga parter där miljön blir den största vinnaren, kommenterar Mats Karlsson-Ek, vd Wist last buss.

Batteridrift är en attraktiv lösning för den kräver inga investeringar i infrastruktur längs med vägsträckorna som kan försvåra för vilt eller rennäring. Det ger samtidigt fordonen större flexibilitet i vart de kan köra. El är därtill en resurs som vår region kan producera helt fossilfritt, säger projektledare Inger Edlund Pedersen.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094