23948sdkhjf

Färre omkomna än någonsin i trafiken

Färre dödsolyckor generellt - men fler lastbilsolyckor. I dag presenteras statistik över omkomna i trafiken 2019.

Trafikanalys statistik om vägtrafikskador presenteras i dag, och visar en glädjande trend - antalet omkomna i vägtrafiken 2019 var det lägsta som någonsin uppmätts i den officiella statistiken.

I vägtrafiken dödades 221 personer i olyckor under 2019, mot 324 året innan. Därmed minskade antal omkomna med 103 personer (32 procent). Av de 221 omkomna var 52 kvinnor och 169 män, och 9 var barn under 18 år. 

Den största trafikantgruppen var personbilister, men omkomna personbilister har nära nog halverats mellan 2018 och 2019. Enda trafikantgruppen med ökat antal omkomna är de som färdades i lastbil, där de flesta omkom i lätt lastbil.

2018 omkom 16 personer som färdades i lastbil, 2019 omkom 29. Tre av de döda var förare i tung lastbil. 17 och 8 passagerare färdades i lätt lastbil. 

Övrig statistik: 
*Flest omkom i januari och augusti.
*Lördag är vanligaste olycksdagen.
*76 procent av de omkomna var män.
*Sju personer omkom i viltolyckor, där älg är vanligast (sex av sju dödsfall kopplas till älg). Av mindre farliga viltkollisioner är rådjur vanligast. 
*Antal omkomna per län var under 2019 som lägst på Gotland, 2 personer, och som högst i Skåne län, 25 omkomna.
*Av de 221 döda under 2019 omkom en majoritet (73 procent) i olyckor utanför tättbebyggt område.
*Vanligaste hastighetsgränsen på olycksvägen var 70 eller 90 km/h. Det är mycket få som omkommer på vägar med de högsta hastigheterna. De flesta omkommer i olyckor i dagsljus, uppehållsväder och torrt väglag.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.094