23948sdkhjf

Samarbete för vätgas i Gävle hamn

Gävle hamn, Gävle energi och energibolaget Statkraft ska utreda möjligheterna för att skapa en vätgasanläggning inom Gävle hamn.

Överskott av el från sol och vind kan omvandlas till vätgas. Vätgasen kan sedan lagras och användas i transportindustrin eller andra energiförbrukare som kan ställas om till bränslecellsdrift. Användandet av vätgas medför i princip inga andra utsläpp än vattenånga.

Nu ska Gävle hamn, Gävle energi och energibolaget Statkraft tillsammans utreda förutsättningarna för att etablera en anläggning för produktion av grön vätgas, anlägga mellanlager och etablera en tankstation. Vätgasen kan sedan nyttjas vid behov eller distribueras och säljas till externa köpare.
 
– Det här är en av flera möjligheter för Gävle hamn att kunna erbjuda sina operatörer och kunder en långsiktigt hållbar hamnverksamhet. Det möjliggör dessutom infrastruktur för att även transporter till och från hamnen samt inom regionen i framtiden kan ske hållbart, säger Fredrik Svanbom, vd Gävle hamn, i ett pressmeddelande.
 
En förstudie startas nu som beräknas vara klar efter sommaren 2020. Den ska klargöra de praktiska, kommersiella och rättsliga förutsättningarna och resultera i ett beslutsunderlag för en möjlig investering. Följande praktiska förutsättningar ska utredas; anläggningarnas placering, tillgång till el och vatten, vattenkvalitet, avlopp och behov av nätkapacitet. Utredningen ska även klarlägga vad man kan göra med överskottsvärmen som kommer genereras från produktionen.
 
– Vi ser positivt på den här sortens samverkan i Gävle hamn. Att tillsammans få bidra till en grön omställning för bland annat transportindustrin är både bra och naturligt, säger Malin Eriksson, marknadschef Gävle energi.
 
Projektet ska även prognosticera en möjlig framtida förbrukning av vätgas genom att inventera vilka fordon och andra energiförbrukare som kan ställas om till bränslecellsdrift.
 
– Statkraft är Europas största leverantör av förnybar energi och vi menar att förnybar vätgas kommer att vara helt avgörande för att uppnå koldioxidfria transporter i framtiden. Detta projekt ökar möjligheter för en sådan utveckling genom att bidra i omvandlingen till en fossilfri transportsektor, säger Per Rosenqvist, ansvarig för affärsutveckling Vätgas i Statkraft i Sverige. 

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.094