23948sdkhjf

Volvo och Daimler truck bildar gemensamt bolag

Vill leda utvecklingen av hållbara transporter genom att bilda ett samriskbolag för storskalig produktion av bränsleceller.

Volvokoncernen och Daimler truck är två ledande aktörer inom kommersiella fordon som delar visionen om ett hållbart transportsystem och en grön giv för ett klimatneutralt Europa 2050. De har därför skrivit under ett preliminärt icke-bindande avtal om att bilda ett nytt samriskbolag. Avsikten är att utveckla, producera och kommersialisera bränslecellssystem för tunga fordon och andra användningsområden. 

– Transport och logistik håller igång världen, och behovet av transporter kommer att fortsätta öka. Det är möjligt att nå helt koldioxidneutrala transporter om man använder elektriska drivlinor och energi från antingen batterier eller genom att ombord omvandla väte till elektricitet. För lastbilar som behöver klara tunga laster och långa sträckor är bränsleceller ett viktigt alternativ. Det här gemensamma initiativet med Volvokoncernen är en milstolpe på vägen mot bränslecellsdrivna lastbilar och bussar på våra vägar, säger Martin Daum, vd för Daimler trucks, i ett pressmeddelande.

– Elektrifiering av vägtransporter är en avgörande byggsten när det gäller att leverera den så kallade gröna given för ett klimatneutralt Europa och på sikt också vägen mot en klimatneutral värld. Att använda väte som bärare av grön el för elektriska lastbilar på långa sträckor är en viktig pusselbit, och ett komplement till batteridrivna fordon och förnybara bränslen. Genom att kombinera Volvokoncernens och Daimlers erfarenhet inom det här området kan vi öka hastigheten i den här utvecklingen, vilket är bra både för våra kunder och för samhället i stort. Med samriskbolaget visar vi att vi tror på bränsleceller för kommersiella fordon. Men för att göra visionen till verklighet är det viktigt att även andra företag och institutioner stödjer och bidrar till utvecklingen, inte minst när gäller att etablera den nödvändiga infrastrukturen för bränslet, säger Volvos vd och koncernchef Martin Lundstedt

Volvokoncernen och Daimler truck kommer att äga lika stora andelar i samriskbolaget, vilket kommer att drivas som en oberoende och självständig enhet. Genom att samarbeta kan de båda företagen minska sina utvecklingskostnader och påskynda introduktionen av bränsleceller i produkter som används för tunga transporter och långa färdsträckor. Den rådande ekonomiska nedgången har ytterligare förstärkt behovet av samarbete för att möta målen i den gröna given inom en rimlig tidshorisont.  

Båda företagen har som mål att ha serieproduktion av tunga fordon med bränsleceller under andra halvan av decenniet. Vidare kommer samriskbolaget att omfatta även annat, både inom fordonsområdet och utanför. 

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.094