23948sdkhjf

Mycket -men inte allt- på rätt väg inom transporter

Utsläppen från transporter minskar, men lite för långsamt, enligt Trafikanalys årliga rapport.

I Trafikanalys årliga uppföljning av hur transportsystemet utvecklas framgår att mycket har utvecklats i positiv riktning. Av 31 olika nyckelmått för en långsiktigt hållbar transportförsörjning som Trafikanalys följer, har tio utvecklats positivt och bara fyra har haft negativ utveckling sedan de transportpolitiska målen antogs av riksdagen 2009.

Några exempel på positiva utvecklingstendenser är att transporterna blivit mer ekonomiskt överkomliga för befolkningen i genomsnitt, och att utsläppen av växthusgaser från resor och transporter i Sverige fortsätter att minska.

– All positiv utveckling går dock inte så fort som det skulle behövas, säger Anders Brandén Klang, som varit projektledare för uppföljningen.

– Det är till exempel inte sannolikt att etappmålen för trafiksäkerhet och minskade utsläpp av växthusgaser kommer att nås i tid.

De nyckelmått som har haft negativ utveckling sedan 2009 är kopplade till företagens transporter i en internationell jämförelse, till den upplevda tryggheten i transportsystemet, till tecken på en minskad andel fysiskt aktiva transporter (gång och cykling) och till ökande klimatutsläpp från internationella transporter.

Ytterligare ett antal nyckelmått uppvisar ingen tydlig utvecklingsriktning, och har därmed inte närmat sig långsiktigt hållbar transportförsörjning. De olika hållbarhetsaspekterna kan inte kompensera för varandra, så den sammanvägda bedömningen är att vi, trots viss positiv utveckling, inte har närmat oss en långsiktigt hållbar transportförsörjning ännu.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078