23948sdkhjf

Smart logistik minskar svinn och ger bättre koll

Elkedjan har utvecklat en logistik- och e-handelslösning, som gör lagerhållningen enklare för medlemmarna.

Med 145 medlemsföretag är Elkedjan en av Sveriges största rikstäckande kedjor för elinstallatörer. För att ge medlemmarna bättre förutsättningar att ha full koll på det egna lagret och materialbehovet har Elkedjan i samarbete med Connect companies utvecklat konceptet Elkedjan nära. Med det får medlemmarna tillgång till en modern logistik- och e-handelslösning som kopplar ihop det egna lagret med Elkedjans centrallager.

– Vår bransch har generellt sett haft behov av att effektivisera lager- och inköpsrutiner. I arbetet med att utveckla Elkedjan nära var det en framåtblickande medlem som såg möjligheterna till förbättring och satte igång processen. Det behövdes en smidig lösning som ger överblick och gör det möjligt att ligga steget före. I dag kan vi erbjuda medlemmarna ett verktyg som ger full koll på det egna lagret. Systemet säkerställer också att beställningar görs per automatik samtidigt som påfyllningen av material optimeras, säger Christian Nordemark, ansvarig för införandet av Elkedjan nära.

Elkedjan nära sköts smidigt med hjälp av webbläsare, streckkoder, handscanner och nu även mobiltelefonen. Varje elektriker plockar ut det material som behövs för dagens arbete. Materialet hamnar per automatik på arbetsordern vilket ger mindre svinn och bättre koll. På alla artiklar som används bestäms en minimigräns. När den gränsen är nådd görs en automatbeställning med tillhörande leverans från centrallagret. Lösningen gör att medlemmarna aldrig står utan viktigt material, och inte heller binder  upp kapital i onödan. Saldo och lagervärde blir också uppdaterat och överskådligt.

– Med införandet av den nya mobilapplikationen utvidgas lösningen på så vis att det blir enkelt att se varje bil som en del av lagret. Det ger både företaget och den enskilde elektrikern snabb koll på vad som finns i bilen. Det blir samtidigt enkelt att se om kollegan har en saknad detalj i sin bil. En viktig aspekt är också att lösningen är fullt kompatibel med medlemmarnas olika affärssystem. I dag har vi en väl sammanhållen helhetslösning som gör stor nytta i vardagen, fortsätter Christian Nordemark.

Liksom många andra branscher kräver elinstallation ett helhetsgrepp för att vara lönsam och erbjuda god service.

– I dag räcker det inte att vara en duktig elektriker, man måste ha full koll på helheten och inte minst det egna lagret. Med Elkedjan nära har vi hjälpt våra medlemmar att öka tillgängligheten och närheten till sina egna kunder. Installationsarbeten ska inte försenas eller kompliceras på grund av logistik eller brist på material, säger Christian Nordemark.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.094