23948sdkhjf

Godscyklar bäst på "den sista kilometern"

Att transportera paket med godscyklar är kostnadseffektivt, leder till mindre utsläpp och snabbare transporter, enligt en rapport från forskare vid VTI.

Forskare vid VTI har i en ny rapport sammanställt kunskapen som finns om godscykeln och dess användningsområde. Forskning visar att godscyklar har god potential som framgångsrik lösning för citylogistik.

Den sista biten av en transportkedja är den mest kostsamma, minst effektiva och mest utsläppsintensiva delen av hela kedjan. Att transportera paket med godscyklar är därför kostnadseffektivt, leder till mindre utsläpp och snabbare transporter.

– Andelen lätta lastbilar har under senare år ökat stort på grund av e-handeln. Fler lastbilar innebär att även utsläppen ökar och en ökad trängsel. Därför är det viktigt att hitta alternativa lösningar, säger Niklas Arvidsson, senior forskare vid VTI, i ett pressmeddelande.

– Fördelarna med godscyklar är att de är snabba, enkla att parkera, inte behöver cirkulera för att hitta parkering, kommer närmare dörren, har låga eller inga utsläpp och tar upp litet utrymme. Samtidigt kan de användas i en större del av stadsutrymmet, både på cykelbanor och vägar.

Skåpbilar för paketleveranser kör sällan fullastade. Skulle dessa transporter ersättas med mindre fordon kan man frigöra utrymme i staden. Tidigare forskning visar att en godscykel kan ersätta en skåpbil 1:1 i vissa fall. Men alla transporter lämpar sig inte för den här typen av mindre fordon.

– Forskningen visar en potential på mellan 10–50 procent av leveranser i städer för dessa mindre fordon. Det kommer även i fortsättningen att vara bäst att köra ut lastbilar fullastade med mjölk till affärer exempelvis.

Mycket kan göras för att förbättra förutsättningarna för cykel. Förutom att ändra i lagar och regler för att gynna godscyklar behövs också anpassningar av infrastrukturen. Höga kantstenar, tvära kurvor och trånga passager är faktorer som har negativ inverkan på cyklisters framkomlighet och komfort generellt, men är extra problematiska för godscyklar. En annan viktig aspekt ur ett hälso- och miljöperspektiv är att sänka farten generellt för alla fordon i staden.

–Det gynnar även utvecklingen av andra typer av leveransfordon. Snitthastigheten för godscyklar är samma som för skåpbilar, men toppfarten är naturligtvis lägre. Lägre hastigheter för alla skulle även leda till färre och mindre svåra olyckor.

Rapporten är resultatet av ett strategiskt projekt genomfört inom Cykelcentrum. Cykelcentrum är ett nationellt kunskapscentrum för forskning och utbildning om cykling, initierat av regeringen 2018 och drivs i VTI:s regi. 

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.129