23948sdkhjf

Kilenkrysset köper 8 miljoner kvm mark

Satsar på nya logistikområden både norr och söder om Stockholm

Kilenkrysset har under 2020 fortsatt sin expansion i Storstockholm och Mälardalen, genom ett antal strategiska markförvärv. Totalt ca 8,5 miljoner kvadratmeter har på kort tid förvärvats i bland annat Nykvarn, Håbo och Knivsta. Genom samverkan med respektive kommun är målet att utveckla dessa områden till nya framtida logistiknav, som logistikområdena i Rosersberg och Brunna/Kungsängen.

– När vi förvärvade vår första mark i Rosersberg trodde ingen annan på områdets möjligheter. Det ansågs ligga för långt ut från Stockholm. För att kunna locka de första hyresgästerna blev vi tvungna att ge ett löfte om att vi skulle ordna en ny motorvägsavfart inom ett antal år. Vi tog stora risker på den tiden men vi gjorde det för att vi var övertygade om områdets långsiktiga potential, säger Jan Persson, Kilenkryssets vd och styrelseordförande.

Samma potential för Storstockholms framtida varuförsörjning ser nu Kilenkrysset i Håbo och Knivsta i norr och Nykvarn i söder. 

– I samband med Dagabs nya stora centrallager har Håbo redan hunnit bli väldigt intressant för nya logistiketableringar. Kunderna finns, men inte planlagd mark, säger Jan Persson.

Kilenkrysset har därför skrivit ett markanvisningsavtal med Håbo kommun gällande utveckling av ett nytt logistikområde i Dragelund intill E18, i direkt anslutning till Trafikplats Draget. Man har även köpt angränsande fastigheter om totalt drygt två miljoner kvadratmeter från en privatperson.

I Knivsta har Kilenkrysset förvärvat mark om totalt tre miljoner kvadratmeter vid Brunnby trafikplats i nära anslutning till E4:an och riksväg 77.

– I Knivsta får vi ytterligare ett strategiskt skyltläge intill E4:an mellan Arlanda och Uppsala. Tillsammans med korsande riksväg 77 ligger området som en naturlig knutpunkt för olika vägburna transporter, fortsätter Jan Persson.

I Nykvarn har Kilenkrysset förvärvat ett markområde om ca två miljoner kvadratmeter beläget strax väster om Almnäs, längs med E20, från Strängnäs Stift. Markområdet ligger strategiskt placerat nära E20 och i nära anslutning till Kilenkryssets befintliga, redan planlagda, verksamhetsområde i Nykvarns kommun.

– Det är på södra sidan av Storstockholm som bristen på planlagd logistikmark är som störst, medan efterfrågan samtidigt är enorm. Nykvarn ligger strategiskt rätt för att kunna utvecklas till ett ledande logistiknav för södra Stockholm. Det skulle vara positivt för hela Sörmland, inte minst för Strängnäs och Eskilstuna, menar Jan Persson.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.125