23948sdkhjf

På väg mot fossilfria transporter

Sex län, fem regioner och 40 kommuner samverkar för en fossilfri transportsektor, och nu har projektet utökats.

Fossilfritt 2030 är en storregional kraftsamling som syftar till att på bred front växla upp pågående arbete och initiera nya åtgärder som leder till en snabbare omställning till fossilfria transporter. Sex länsstyrelser, fem regioner och ett fyrtiotal kommuner kommer nu att samverka för transportsektorns omställning till fossilfritt i tre år framöver.

Projektet har bland annat en viktig roll att fylla i arbetet med att underlätta utbyggnaden av laddplatser och tankställen för elfordon och förnybara drivmedel.

Sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen går nu före i omställningen till fossilfria transporter. 

– Det tidigare projektet Fossilfritt 2030 har varit framgångsrikt och utgjorts av kommun- och länsöverskridande samverkan i kombination med stöd till deltagarna. Nu tar vi nästa steg och utökar projektet. Med dubbelt så många län och deltagare kan vi åstadkomma ännu mer, berättar Björn Isaksson, projektledare BioDriv Öst.

Åren 2017 till 2019 var mycket framgångsrika för de då deltagande länen i Fossilfritt 2030; Västmanland, Södermanland och Uppsala. En årlig koldioxidminskning på cirka 10 000 ton och uppförande av eller planer på 300 laddplatser, sex gastankställen, fem HVO-tankställen och en gasbussdepå – resultaten talar sitt tydliga språk och nu ansluter sig ytterligare tre län till projektet; Stockholms, Örebro och Östergötlands län. Det regionala strukturfondspartnerskapet i östra Mellansverige godkände insatsen i slutet av 2019 och i torsdags godkände partnerskapet i Stockholms län det sista delprojektet, vilket innebär att arbetet nu kan ta fart ordentligt.

– Vi tror på en framgångsrik omställning till förnybara drivmedel och vårt jobb är att underlätta vägen dit. Genom samverkan uppnår vi en snabbare och mer kostnadseffektiv omställning. I dessa tider är det även aktuellt att uppmärksamma de synergieffekter som finns mellan en stärkt krisberedskap och en omställning till förnybara drivmedel, säger Beatrice Torgnyson Klemme, vd för den storregionala samverkansorganisationen BioDriv Öst som är projektägare.

I dag står transportsektorn för en tredjedel av växthusgasutsläppen. För att nå riksdagens mål om 70 procents minskade växthusgasutsläpp till år 2030 behöver fordon och drivmedel ställas om från fossilt till förnybart och mer hållbara beteenden och resmönster måste anammas, vilket projektet fortsatt arbetar för.

Deltagare i projekten är Region Uppsala, Region Södermanland, Region Örebro, Region Östergötland, Region Stockholm, Länsstyrelsen Uppsala, Länsstyrelsen Södermanland, Länsstyrelsen Västmanland, Länsstyrelsen Örebro, Länsstyrelsen Östergötland, Länsstyrelsen Stockholm samt ett fyrtiotal kommuner i nämnda län.

I olika delar i projekten är även Miljöförvaltningen Stockholms stad, Storsthlms Energikontor, Energikontoret Östergötland, Energikontoret Region Örebro län, Svealandstrafiken och Örebro universitet viktiga samverkansparter. 

Projekten finansieras av Tillväxtverket via den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) samt av projektdeltagarna. Den sammanlagda projektomslutningen ligger på nära 50 miljoner kronor. 

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.095