23948sdkhjf

Containerterminalens kunder allt mer nöjda

Enligt en återkommande undersökning i Göteborgs hamn är APM-terminalens kunder dubbelt så nöjda i år, jämfört med 2017.

Terminalerna i Göteborgs hamn har blivit snabbare, mer pålitliga och mer flexibla. Det visar NKI, den kundnöjdhetsundersökning som genomförts i Göteborgs hamn med jämna mellanrum sedan 2003. Bäst utveckling syns hos containerterminaloperatören APM terminals, vars kunder ger ett nöjd kund-index på 70, jämfört med 37 vid förra mättillfället 2017. Totalt sett ökade index även för hela hamnen, från 49 till 68.
– Det här visar att vi tar steg framåt mot vår vision att bli världens mest konkurrenskraftiga hamn. Vi har en bra grund att stå på, samtidigt som undersökningen ger oss värdefull information om vad vi behöver fokusera tydligare på för att motsvara kundernas rättmätigt högt ställda förväntningar, säger Elvir Dzanic, vd på Göteborgs hamn.

De flesta av hamnens terminaler får ökat betyg av sina kunder. Bilterminalen ökar från 51 till 64 medan roro-terminalen ökar från 51 till 58 i index.
Men den terminal som ökar mest är containerterminalen, som drivs av APM terminals. Där har kundnöjdheten ökat från 37 till 70.

Terminalen har bland annat minskat hanteringstiden för lastbilar, investerat i nya grensletruckar och satsat hårt på att minska terminalens koldioxidutsläpp. Effektivitetsarbetet har gett resultat – trots att hälften av fartygen var försenade under januari, kunde 85 procent av fartygen lämna containerhamnen i tid. Rederierna kan alltså i många fall köra in tid genom att anlöpa terminalen. Därmed kan avgående fartyg hålla optimerad hastighet till nästa hamn, vilket innebär lägre bränsleförbrukning och minskade kostnader.

– Vi arbetar systematiskt med effektivitet och att utveckla vårt kunderbjudande. Det är roligt att få en bekräftelse på att våra kunder uppskattar det jobb som görs av våra duktiga medarbetare, säger Dennis Lenthe Olesen, vd på APM terminals Göteborg.

Som kunder i Göteborgs hamn räknas de som använder hamnen och dess terminaloperatörer, som varuägare, rederier, agenter och logistikbolag. Totalt ingick 202 kunder i urvalet, varav 126 har besvarat enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 62,4%. 

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.093