23948sdkhjf

Chalmers och Indien startar trafiksäkerhetsprojekt

Chalmers går in i ett nytt samarbete med indiska företag och organisationer, för att öka säkerheten inom transporter i Indien.

Varje år sker mer än 150 000 trafikrelaterade dödsolyckor i Indien. Nu går Chalmers, som enda svenska akademiska part, in i ett nytt samarbete mellan företag och institut i Sverige och Indien. Samarbetet ska öka trafiksäkerheten och ge grund för nya innovationer och kunskapsutbyte.

I förra veckan signerades det samarbetsavtal som markerar starten för Sitis, Svensk-indiska transportinnovations- och säkerhetsplattformen. Genom avtalet samlas ledande svenska och indiska företag och institutioner kring ett långsiktigt och globalt samarbete.

– Avsikten är att skapa en framstående plattform för tillämpad forskning och innovation inom området säkra och hållbara transporter, säger Stefan Bengtsson, Chalmers rektor. 

Genom Chalmers fordons- och trafiksäkerhetscentrum Safer, som samlar 35 parter från akademi, industri och samhälle, har Chalmers erfarenhet av samarbeten just inom trafiksäkerhetsområdet. 

Magnus Granström, föreståndare för Safer, poängterar att såväl Sverige som Indien har hög kapacitet för att utveckla teknologi, koncept och lösningar. Men kompetensen ligger delvis inom olika områden; Sverige är globalt ansett för sitt trafiksäkerhetsarbete, medan Indien har en stark it- och datavetenskapssektor.

– Chalmers kan bidra med exempelvis kunskap om intelligenta transportsystem, artificiell intelligens och cybersäkerhet, trafikssäkerhetsforskning och kunskap om hur man etablerar testbäddar. Här är vi mycket starka, säger Magnus Granström.

– Vi ser fördelen i att ha en plattform för samarbeten med svenska företag och institut kring utmaningar i Indien. Flera av de ingående parterna har Chalmers redan idag samarbeten med genom kompetenscentrumet Safer, och med Sitis på plats kan vi nu vidareutveckla dessa. Avtalet ger oss dessutom möjlighet att hitta nya samarbeten med indiska parter.

Indien är ett enormt och snabbt växande land, med ansenliga klyftorna mellan hög- och lågutbildade och stora utmaningarna inom transportsektorn. Sitis-partnerskapet kommer att bygga en djupare förståelse för trafiksäkerheten i landet. Därmed ges också insikt i kärnutmaningarna för andra snabbväxande ekonomier med liknande problem, och potentiella lösningar kan tas fram.

– Vi kommer att dra nytta av att lära oss hur behoven ser ut i ett land som är annorlunda jämfört med vårt, när det gäller såväl kultur som infrastruktur. Hur utvecklar man ett transportsystem i ett sådant land? Hur tillhandahåller man gods- och persontransporter? Dessa frågor behöver besvaras för att man ska kunna bygga ett hållbart och välmående samhälle, säger Magnus Granström.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.125